Z ZFŚS mogą korzystać byli pracownicy i dzieci pracowników

Kategoria: PIT
Data: 08-05-2013 r.

Wielu pracodawców decyduje się na wsparcie finansowe z ZFŚS byłych pracowników. Często jest to dofinansowanie do wypoczynku. Taka pomoc może być zwolniona z podatku dochodowego, z tym że tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT zwolnieniem podatkowym objęte są świadczenia otrzymywane z ZFŚS przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. Gdy kwota ta zostanie przekroczona, nadwyżka wypłaty opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10% należności (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

Przykład: Wysokie wsparcie będzie opodatkowane

Pracodawca dofinansował wiosenny wypoczynek byłemu pracownikowi – emerytowi w wysokości 2.900 zł. Ponieważ wartość świadczenia przekroczyła 2.280 zł, tym samym nadwyżka w wysokości 620 zł podlega opodatkowaniu 10%. Kwotę pobranego zryczałtowanego podatku były szef jako płatnik przekazuje do 20. miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek na rachunek urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania płatnika. Do tego urzędu skarbowego przesyła się też roczną deklarację PIT-8AR, do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

Pracodawca może także zdecydować się na dopłaty do wypoczynku ZFŚS dzieci swoich pracowników, które nie ukończyły 18. roku życia. Warunkiem zwolnienia z PIT jest, aby wypoczynek był zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych. Dofinansowanie np. wyjazdu na obóz letni będzie wolne od podatku dochodowego. Wypoczynek musi być jednak zorganizowany przez firmę zajmującą się działalnością turystyczną.

Dodatkowo aby z omawianej preferencji skorzystać, środki na świadczenia powinny pochodzić z funduszu socjalnego lub ZFŚS. Jeśli dofinansowanie jest środków obrotowych, podatnikowi przysługuje zwolnienie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT).

Do zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia fakt, czy dziecko uczy się, czy też nie. Decyduje tylko wiek osoby otrzymującej dofinansowanie – jeśli ma ona ukończone 18 lat w chwili dokonywania wypłaty, zwolnienie nie przysługuje.

Krystyna Dąbrowska, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31005 )
Array ( [docId] => 31005 )

Array ( [docId] => 31005 )