Wykorzystujesz samochód partnera? Co z kosztami

Kategoria: PIT
Data: 26-06-2017 r.

Jeśli wykorzystywany samochód jest samochodem osobowym, to należy sprawdzić, czy nie będą obowiązywały ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki. Dla zaliczenia wydatków z tytułu używania samochodu, którego właścicielem jest jedynie małżonek, do kosztów uzyskania przychodów nie ma konieczności zawierania pisemnej umowy dzierżawy.

Problem: Podatniczka założyła jednoosobową firmę. Na potrzeby działalności wykorzystuje samochód męża. Czy poniesione wydatki na paliwo zaliczy do kosztów? Czy musi mieć umowę z mężem na dzierżawę samochodu?

 

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Jeśli wykorzystywany samochód jest samochodem osobowym, to należy sprawdzić, czy nie będą obowiązywały ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki. Dla zaliczenia wydatków z tytułu używania samochodu, którego właścicielem jest jedynie małżonek, do kosztów uzyskania przychodów nie ma konieczności zawierania pisemnej umowy dzierżawy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy, w pierwszej kolejności należy ustalić, czy podatniczka jest współwłaścicielką samochodu oraz jakiego rodzaju jest to samochód: osobowy czy ciężarowy.

W przypadku gdy jest to samochód ciężarowy, podatniczki nie dotyczą ograniczenia wynikające z prowadzenia tzw. kilometrówki. Ma ona prawo zaliczania w koszty uzyskania przychodów ponoszonych wydatków z tytułu używania samochodu w swojej działalności gospodarczej. Jeśli natomiast jest to samochód osobowy, to w przypadku gdy między małżonkami jest odrębność majątkowa, a samochód wchodzi w skład majątku odrębnego męża, to wówczas obowiązują ją ograniczenia wynikające z tzw. kilometrówki. Natomiast gdy samochód wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, to wówczas ograniczenie z tzw. kilometrówki obowiązuje tylko wtedy, gdy podatniczka nie wprowadzi samochodu do swojej ewidencji środków trwałych.

Zawarcie umowy dzierżawy samochodu nie jest możliwe, gdy samochód wchodzi do majątku wspólnego małżonków. Możliwe jest to jedynie w sytuacji, gdy majątek jest składnikiem majątku odrębnego małżonka.

Z treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w przypadku gdy podatnik ponosi wydatki z tytułu używania cudzego samochodu we własnej działalności gospodarczej, nie jest konieczne zawarcie pisemnej umowy dzierżawy dla zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym, jeśli właścicielem samochodu jest jedynie małżonek, a żona będzie ponosiła wydatki na paliwo, to może ona zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów zarówno w sytuacji, gdy zawrze umowę dzierżawy, jak również wtedy, gdy tego nie uczyni.

Jeżeli podatnik ponosi wydatki z tytułu używania cudzego samochodu w swojej działalności nie musi zawierać pisemnej umowy dzierżawy, aby zaliczyć wydatki do kosztów. Stąd, jeśli właścicielem samochodu jest jedynie małżonek, a żona będzie ponosiła wydatki na paliwo, to może ona zaliczać je do kosztów zarówno, gdy zawrze umowę dzierżawy, jak i wtedy, gdy tego nie uczyni.

WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Jeżeli używasz w swojej działalności samochodu należącego do swojego partnera, możesz zaliczyć poniesione wydatki do kosztów.
  • Upewnij się tylko, czy nie dotyczą Cię ograniczenia związane z tzw. kilometrówką.
  • Dla zaliczenia wydatków z tytułu używania samochodu, którego właścicielem jest jedynie małżonek, do kosztów uzyskania przychodów nie masz obowiązku zawierania pisemnej umowy dzierżawy.
  • Jeżeli wykorzystywane przez Ciebie auto jest samochodem ciężarowym, nie dotyczą Cię ograniczenia wynikające z prowadzenia tzw. kilometrówki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40512 )
Array ( [docId] => 40512 )