Ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 - 2008

Kategoria: PIT
Data: 26-04-2013 r.

Ulga mieszkaniowa była dość często zmieniana przez ustawodawcę. O tym, jaką należy stosować, decyduje data nabycia lub wybudowania zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego. Jeżeli podatnik został właścicielem nieruchomości między 1 stycznia 2007 r. a 31 grudnia 2008 r., może skorzystać z ulgi meldunkowej.

Ulga meldunkowa zwalnia z podatku za sprzedaż nieruchomości, w której było się zameldowanym przez rok przed jego zbyciem.

Przy sprzedaży mieszkania kupionego w okresie 2007-2008 istotne znaczenie dla rozliczenia podatkowego takiej transakcji będzie miał fakt uzyskania dochodu ze sprzedaży. Podatek w takim przypadku jest bowiem płatny od dochodu i wynosi 19 %. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw a kosztami, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podatek ze sprzedaży nieruchomości kupionej w okresie 2007-2008 płatny jest od dochodu. W konsekwencji podatnik może uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Dochód to przychód pomniejszony o koszty.

Przy zbyciu nieruchomości koszty uzyskania przychodu stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzemieniu obowiązującym od 2007 roku do 2008 roku) zawarte są przepisy przyznające podatnikom prawo do ulgi meldunkowej. Wystarczy, że podatnik w zbywanej nieruchomości będzie zameldowany na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy i nie zapłaci PIT od zbycia mieszkania bądź domu. Wolne od podatku dochodowego są bowiem przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia lokalu lub domu, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30988 )
Array ( [docId] => 30988 )

Array ( [docId] => 30988 )