W jakim miesiącu zaksięgujesz przychód za wykonane usługi

Kategoria: PIT
Data: 26-06-2017 r.

Jeżeli usługi strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Problem: Przedsiębiorca prowadzi usługi księgowe. Przykładowo wystawił fakturę za kwiecień w maju 2017 roku z treścią: „usługi księgowe za kwiecień 2017 roku”. Czy musi być specjalny zapis w umowie? W jakim miesiącu powinien zaksięgować przychód w KPIR? Czy musi być podstawa zwolnienia z VAT na fakturze z uwagi na obroty?

Wyjaśnienie doradcy podatkowego: Jak wynika z opisanego problemu, przedmiotowe usługi rozliczane są zgodnie z umową za okresy miesięczne. Dobrze, gdy taki zapis znajduje się w umowie z klientem, może to być również umowa ustna. W każdym przypadku bowiem, gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Jeśli chodzi o VAT, to podatnicy zwolnieni podmiotowo (z uwagi na obroty) zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zobowiązani są  w przypadku dostaw lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ustawy o VAT do wskazania przepisu prawa uprawniającego do zwolnienia.


WSKAZÓWKI TWOJEGO DORADCY PODATKOWEGO

  • Pamiętaj, nie jest istotna wpisana data wykonania usługi, należy przyjąć, że to ostatni dzień okresu rozliczeniowego.
  • Jeżeli faktura dotyczy kwietnia, w PKPiR przychód powinieneś ująć w kwietniu 2017 roku.
  • Na fakturze powinieneś wskazać przepis  art. 113 ustawy o VAT.
  • Nie ma znaczenia zakres prowadzonej działalności, jeśli usługi czy dostawy energii lub gazu przewodowego rozliczane są okresowo.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40511 )
Array ( [docId] => 40511 )