Tylko niektóre świadczenia na rzecz pracowników są zwolnione z PIT 

Kategoria: PIT
Data: 04-03-2014 r.

Świadczenia otrzymywane przez pracowników, do których ponoszenia pracodawca nie jest zobowiązany przepisami, stanowią przychód osób zatrudnionych podlegających opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Pracodawcy mają wiele obowiązków wynikających z faktu zatrudnienia pracownika. Jako najbardziej podstawowe należy wymienić świadczenia związane z zapewnieniem realizacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy oraz dbanie o kształcenie pracowników. W takim wypadku jeśli postawienie do dyspozycji pracownika jakiegoś świadczenia - bez względu na to, czy przybierze formę pieniężną, rzeczową czy będzie to sfinansowanie jakiegoś nakładu za pracownika, będzie ono stanowiło koszt dla pracodawcy i nie zaliczymy go do przychodu podlegającego opodatkowaniu u pracownika.

W sytuacji gdy są to nakłady finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, powinny być ujmowane jako koszty na koncie "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników", jeśli jednostka prowadzi ewidencję kosztów według rodzaju. W przypadku ujmowania kosztów wg układu kalkulacyjnego wartość świadczeń należy dodatkowo ująć na odpowiednich kontach w zależności od miejsca pracy pracownika. Możliwe jest traktowanie także wszystkich tych kosztów jako kosztów ogólnego zarządu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego dla pracownika jest wartość ubioru służbowego (umundurowania), jeżeli jego używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór. Zatem w związku powyższym zdarzeniem nie wystąpią żadne rozliczenia podatkowe. Ubiór taki nie stanowi również podstawy do naliczania składek ZUS.

Z przepisów § 2 pkt 4 i § 3 oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zapewnienie przez pracodawcę okularów korygujących wzrok lub ich refundacja dotyczy pracowników zatrudnionych przez pracodawcę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz użytkujących w czasie pracy monitory ekranowe co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, z zastrzeżeniem przypadków, gdy wyłącza się stosowanie przepisów powołanego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. Zwolnienie ze składek ZUS wynika z § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia składkowego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34078 )
Array ( [docId] => 34078 )