Współwłasność samochodu a koszty uzyskania przychodów

Kategoria: PIT
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-10-2012 r.

Przedsiębiorcy wykorzystują w prowadzonej działalności niezwykle często samochody, których nie są w pełni właścicielami. Powstaje wówczas pytanie jak rozliczyć poniesione wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu oraz koszty związane z jego naprawami czy przeglądami.

Określony wydatek może być uznany za koszt uzyskania przychodu, jeżeli:

  • został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie znajduje się na liście stanowiącej katalog wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Koszty uzyskania przychodów wynikające ze współwłasności należy dzielić stosownie do udziału w tej własności.

W przypadku samochodu będzie to dotyczyć tych kosztów, które są stale ponoszone z racji posiadania samochodu (np. koszty ubezpieczenia) lub wynikają z konieczności utrzymania go w stanie umożliwiającym użytkowanie (np. naprawa, wymiana oleju, zakup części zamiennych).

Zasada ta nie dotyczy jednak kosztów, które są ponoszone w związku z bieżącym użytkowaniem samochodu. Dlatego np. zakup paliwa nie powinien być dzielony pomiędzy współwłaścicieli proporcjonalnie, ponieważ każdy z nich nabywa paliwo na potrzeby własnej firmy. Wobec tego koszt dotyczy w całości tylko tej firmy, na rzecz której został poniesiony, a nie wszystkich właścicieli samochodu. To samo będzie dotyczyło innych bieżących kosztów, np. opłat parkingowych, opłat za przejazd autostradą.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPBI/1/415-24/11/ZK, z 12 kwietnia 2011 r., w którym czytamy: „(…) stwierdzić należy, iż Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w pełnej wysokości faktycznie poniesione przez Siebie koszty eksploatacji (w tym dotyczące napraw) przedmiotowego samochodu osobowego, związane z jego wykorzystaniem na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodu wskazać natomiast należy, iż do zapłaty składek na ubezpieczenie samochodu obowiązany jest ubezpieczający właściciel samochodu. Podkreślić w tym miejscu należy, iż wydatek ten nie jest uzależniony od faktycznej eksploatacji samochodu, ale wynika z faktu posiadania tytułu prawnego do pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego. Zatem mając na uwadze, iż wskazany we wniosku samochód osobowy stanowi współwłasność Wnioskodawczyni i jej syna (udziały we współwłasności po 50%), to w wysokości odpowiadającej temu udziałowi składki na jego ubezpieczenie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (…)”


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 30897 )
Array ( [docId] => 30897 )

Array ( [docId] => 30897 )