Wydatki na obiad opłacane kartą podlegają limitom

Kategoria: PIT
Data: 15-07-2014 r.

Diety wypłacane pracownikom na podróż służbową są zwolnione z PIT, ale tylko do pewnego limitu. Kwoty ponad limit powinny być opodatkowane z tytułu uzyskania przychodu. Dotyczy to także sytuacji, w której pracownicy w czasie podróży służbowej korzystają z firmowych kart płatniczych.

Wypłacane i zwracane pracownikom diety i inne należności za czas podróży służbowej stanowią przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Przychód ten jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości limitu określonego w rozporządzeniu delegacyjnym i na zasadach określonych tym rozporządzeniem. Ewentualna nadwyżka wypłacanych, zwracanych bądź finansowanych świadczeń ponad limit podlega opodatkowaniu.

Na pracodawcy spoczywa obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet i zwróconych bądź sfinansowanych innych kosztów z tytułu odbywanej podróży służbowej przez pracowników.

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  • diety,
  • zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Pracownik nie otrzymuje diety, jeżeli zapewniono mu bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25 % diety;
  • obiad – 50 % diety;
  • kolacja – 25 % diety.

W przypadku podróży zagranicznych kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 15 % diety;
  • obiad – 30 %. diety;
  • kolacja – 30 % diety.
Źródło:

Interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2014 r.; nr ILPB2/415-73/14-4/WM oraz ILPB2/415-73/14-5/WM.

Anna Duszyńska, właścicielka biura rachunkowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35358 )
Array ( [docId] => 35358 )

Array ( [docId] => 35358 )