Aport przedsiębiorstwa nie likwiduje statusu podatnika VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-11-2013 r.

Osoba fizyczna wnosząca aport przedsiębiorstwa do innego podmiotu jest nadal podatnikiem VAT do momentu zgłoszenia fiskusowi faktu zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu i rozliczenia remanentu likwidacyjnego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 8 listopada 2013 r. (III SA/Wa 1263/13, III SA/Wa 1264/13).

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, może wnieść ją aportem do spółki. Rodzi to określone skutki podatkowe. W dniu 16 października do jednej ze spółek przystąpił nowy wspólnik – osoba fizyczna, jako komandytariusz, który na pokrycie swojego udziału w spółce wniósł aportem całe prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo. Wnoszący był czynnym podatnikiem VAT. Spółka wykonuje takie same czynności opodatkowane, jakie wykonywał wnoszący wkład przed dokonaniem aportu. W konsekwencji:

 
  1. Do 15 października czynności opodatkowane wykonywał wnoszący aport w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Natomiast od 16 października do zakończenia tego miesiąca wnoszący nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych VAT. Podmiot ten nie wykonał w tym miesiącu żadnych innych czynności objętych VAT.
  2. Od 1 października do 15 października spółka nie wykonywała czynności opodatkowanych. Działalność taką rozpoczęła dopiero po nabyciu przedsiębiorstwa w formie aportu – czyli od 16 października.

W związku z powyższym przedsiębiorca spytał resort finansów, czy ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 za październik, w której uwzględni także wartości wynikające z czynności opodatkowanych, wykonywanych przez przedsiębiorcę wnoszącego aport przed 16 października (tj. nabyciem udziałów w spółce w drodze aportu)?

Czynności te wykonane w okresie od 1 do 15 października, za który jest składana deklaracja, wykonywane były przez odrębnego podatnika posiadającego odrębną podmiotowość podatkową. Ciążą na nim (za okres sprzed wniesienia przedsiębiorstwa) określone obowiązki, w tym konieczność złożenia deklaracji VAT. Tym samym osoba fizyczna po aporcie swojego przedsiębiorstwa do innego podmiotu jest nadal podatnikiem VAT. Trwa to do momentu zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, oraz ostatecznego rozliczenia remanentu likwidacyjnego. Zatem wniesienie przedsiębiorstwa do spółki nie spowodowało jednocześnie, że wnoszący jako podatnik został zwolniony z rozliczenia prowadzonej działalności opodatkowanej, wykonywanej do 15 października.

Biorąc pod uwagę przepis art. 93 § 2a pkt 2 Ordynacji podatkowej z momentem przejęcia przedsiębiorstwa, spółkę obciążał jedynie obowiązek złożenia deklaracji w zakresie własnej działalności gospodarczej za październik. Przy czym spółka będzie zobowiązana w składanej za ten miesiąc deklaracji uwzględnić czynności podlegające opodatkowaniu oraz podatek naliczony związany z nabytym przedsiębiorstwem od daty jego wniesienia – tj. od 16 października. A zatem, spółka jest zobowiązana złożyć deklarację VAT-7 za październik obejmującą czynności podlegające opodatkowaniu, wykonywane w ramach tego przedsiębiorstwa za okres od daty jego wniesienia do spółki. Natomiast pozostały okres dotyczący tego przedsiębiorstwa (od 1 do 15 października) powinien być ujęty w rozliczeniu składanym przez wnoszącego aport. Nie wpłynie to ujemnie na prawa spółki w zakresie VAT w związku z przejęciem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Nie zgadzając się z taką interpretacją przepisów, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Rozpoznając sprawę sąd przyznał rację organom podatkowym i oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że obowiązek podatkowy w październiku występował u dwóch niezależnych od siebie podmiotów. W ocenie sądu podatnik miał obowiązek samodzielnego rozliczenia się z podatku. W związku z tym, że faktury były wystawiane na niego, to powinien się z nich rozliczyć. Sąd podkreślił przy tym, że faktury te nie mogą stanowić przedmiotu sukcesji.


Tagi: aport

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 31505 )
Array ( [docId] => 31505 )

Array ( [docId] => 31505 )