O sposobie rozliczenia prezentu świątecznego decyduje jego wartość 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-11-2013 r.

Opodatkowaniu VAT podlegają przekazane pracownikom i kontrahentom towary, których nie można zaliczyć do prezentów o małej wartości. Podobnie traktuje się również nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika.

Niektóre czynności o charakterze nieodpłatnym podlegają VAT. W szczególności chodzi tu o przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. pracowników – w tym byłych pracowników oraz wszelkie inne darowizny. Warunkiem opodatkowania jest jednak, aby podatnikowi przysługiwało (w całości lub w części) prawo do odliczenia VAT przy zakupie, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

 

Nie są natomiast opodatkowane VAT przekazywane towary (prezenty), które mieszczą się w definicji prezentów o małej wartości, jeżeli następuje to na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Prezentami o małej wartości są przekazywane towary:

  • Łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób.

  • Których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (netto), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Można założyć, że organizowana w firmie impreza świąteczna ma charakter motywacyjno – integracyjny. Pozwala to zakwalifikować ją, jako związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W tym przypadku przekazywanie towarów (upominków) zarówno kontrahentom jak i pracownikom nie będzie opodatkowane VAT tylko wtedy, gdy można je będzie zakwalifikować do prezentów o małej wartości (tj. do 10 zł).

Podobnie będzie w przypadku droższych upominków (do 100 zł), jeśli podatnik będzie prowadził ewidencje pozwalająca na identyfikacje obdarowanych. Od pozostałych przekazanych towarów wystąpi obowiązek naliczenia podatku należnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31503 )
Array ( [docId] => 31503 )

Array ( [docId] => 31503 )