Biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 22-10-2014 r.

Jeśli usługi związane z obsługą podatkową klienta są świadczone w ramach wykonywania kompleksowej obsługi księgowej, to biuro rachunkowe może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty, o ile nie są wykonywane odrębne usługi doradcze.

Najczęściej w ramach działalności biura rachunkowego świadczone są kompleksowe usługi obejmujące między innymi:

 
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów i ksiąg handlowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT i przygotowywanie na ich podstawie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • obliczanie/rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy przedsiębiorców i ich pracowników oraz sporządzanie stosownych informacji/deklaracji podatkowych;
 • podpisywanie oraz składanie deklaracji/informacji w imieniu przedsiębiorców do urzędów skarbowych;
 • obliczanie/rozliczanie składek ZUS dotyczących przedsiębiorców i ich pracowników i przygotowywanie stosownych deklaracji/raportów do ZUS;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
 • przygotowywanie sprawozdań dla GUS, PFRON;
 • sporządzanie listy płac i prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników;
 • prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawami podatkowymi;
 • podpisywanie i składanie deklaracji/informacji w imieniu przedsiębiorców w urzędach skarbowych;
 • udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontroli dotyczących okresu prowadzenia kompleksowej obsługi księgowej zleceniodawców i odnoszących się wyłącznie do czynności wykonywanych przez biuro w ramach zawartych umów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 150.000 zł, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jeżeli biuro księgowe nie wykonuje usług o charakterze doradczym ani nie udziela porad prawnych, a sporządzane i podpisywane deklaracje podatkowe nie są realizowane w ramach odrębnego zlecenia, to tylko stanowią one element kompleksowej usługi w zakresie rachunkowości. Może wówczas korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Katarzyna Trzpioła, ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35918 )
Array ( [docId] => 35918 )