Płatność zaliczkową trzeba udokumentować fakturą

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-10-2014 r.

Obowiązek podatkowy powstaje w większości przypadków także w sytuacji otrzymania zaliczki przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Płatność zaliczkowa także wymaga udokumentowania fakturą.

Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty (przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę), to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do przekazanej kwoty. Tego typu płatność sama w sobie nie stanowi czynności o charakterze samodzielnym, jak również nie jest zdarzeniem opodatkowanym. Aby można było mówić o powstaniu obowiązku podatkowego, pomiędzy otrzymaną płatnością a czynnością opodatkowaną powinien istnieć związek przyczynowo-skutkowy, gdyż kwota ta stanowi wówczas wynagrodzenie za czynność, w związku z którą jest należna.

Obowiązek podatkowy powodują tylko płatności definitywne, a nie zabezpieczające, jak kaucje zwrotne. Wyjątek od tej zasady został uregulowany w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, który stanowi, że w przypadku usług:

  • telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • najmu, dzierżawy i leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób,
  • ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej oraz dostaw i usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

Wystawienie faktury VAT z tytułu otrzymania płatności zaliczki przed dostawą towarów lub wykonaniem usługi, powinno nastąpić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy. Obowiązek podatkowy powstanie dopiero wtedy, gdy środki pieniężne znajdą się w posiadaniu lub dyspozycji podatnika. W przypadku obrotu bezgotówkowego obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą uznania rachunku podatnika, a nie obciążenia rachunku nabywcy.

Faktura zaliczkowa powinna zawierać:

  • datę wystawienia,
  • kolejny numer,
  • odpowiednie oznaczenie podatnika oraz nabywcy towaru lub usługi wraz z numerem identyfikacji podatkowej,
  • datę i kwotę otrzymanej zapłaty,
  • stawkę i kwotę podatku obliczoną zgodnie z wzorem wskazanym w ustawie o VAT, który oblicza wartość podatku z otrzymanej kwoty traktowanej jako brutto.
Michał Drozdyk, starszy konsultant podatkowy Russell Bedford

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35871 )
Array ( [docId] => 35871 )