Brak kopii CMR nie pozbawia prawa do stawki VAT 0%

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 04-12-2012 r.

Brak potwierdzonej w siedzibie odbiorcy towaru kopii CMR, nie wyklucza zastosowania 0% stawki VAT. Wystarczy potwierdzona przez odbiorcę kopia faktury i specyfikacji, które były dołączone do dokumentu CMR.

Przepisy ustawy o VAT przewidują, że dostawca towarów (dostarczanych w ramach WDT) powinien mieć dokumenty łącznie potwierdzające możliwość zastosowania stawki 0% VAT, w tym:

  • dokumenty CMR,
  • kopie faktury,
  • specyfikację poszczególnych sztuk ładunku.

Wyrok WSA w Łodzi z 4 stycznia 2011 r., sygn. I SA/Łd 1287/10

Podatnik posiada dokumenty handlowe w postaci:

  • listów przewozowych,
  • dokumentów ADT,
  • faktur VAT dokumentujących każdą dokonaną dostawę,
  • umowę zawartą na piśmie,
  • dowody potwierdzające zapłatę za wszystkie dostawy.

Natomiast w zakresie trzech ostatnich dostaw dokumentacja dotycząca dostarczenia towaru do nabywcy ogranicza się do przesłanych przez przewoźników faksem decyzji o konfiskacie mienia.

WSA uznał, że podatnik będący w posiadaniu ww. dokumentów WDT przedstawił wystarczające dowody w rozumieniu art. 42 ust. 3 i ust. 11 ustawy, pozwalające ustalić, iż doszło faktycznie do wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Uchwała NSA z 11 października 2010 r., sygn. I FPS 1/10

Dla zastosowania stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie niektóre dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy. Spółka podała, że realizuje dostawy towarów na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich. Znaczna część sprzedaży do krajów Unii Europejskiej prowadzona jest na zasadach EX WORKS (EXW), gdzie w takim przypadku kupujący odbiera towar z miejsca jego wydania przez sprzedającego (np. zakład produkcyjny, magazyn itp.), a wszelkie obowiązki związane z organizacją transportu, obsługą formalności dotyczących odprawy celnej, czy ubezpieczenia towaru, spoczywają na nabywcy.

W związku z powyższym utrudnione jest kompletowanie przez Spółkę dokumentów transportowych z tzw. listem przewozowym CMR. Spółka dysponuje natomiast innymi dokumentami, potwierdzającymi dokonanie wywozu towarów do innego kraju Unii Europejskiej, które to powinny stanowić podstawę do uznania WDT za uprawniającą do zastosowania stawki VAT 0%.

WSA w Poznaniu w wyroku z 25 sierpnia 2011 r., sygn. I SA/Po 47/11

Dowodami potwierdzającymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów nie są wyłącznie te wskazane w art. 42 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą otwartego systemu środków dowodowych ma możliwość przedłożenia innych dokumentów będących dowodami przeprowadzenia WDT.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) - ustawa o VAT.

Autor: Jerzy Bagiński

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31290 )
Array ( [docId] => 31290 )

Array ( [docId] => 31290 )