Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a stawka 0%

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 30-09-2012 r.

Aby przy WDT zastosować stawkę 0% należy posiadać dokumenty, iż towary zostały wywożone. Często podatnicy posiadają kserokopie lub skany takich dokumentów. Powstaje wówczas pytanie czy w przypadku posiadania kopii dokumentów możliwe jest zastosowanie stawki 0%?

Podstawowymi dokumentami potwierdzającymi WDT są:

  1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
  2. kopia faktury,
  3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku

W przypadku gdy dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

 

  1. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
  2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
  3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania,
  4. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Jak widać przepisy nie nakładają wymogu posiadania oryginalnych dokumentów, dlatego do zastosowania stawki 0% możliwe jest posiadanie kopii.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 2 grudnia 2011 r., nr ITPP2/443-1251/11/AK, w którym czytamy:

„(…)Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż zasadniczo dopuszczalna jest każda forma dokumentu, byle uprawdopodobniona była jego autentyczność. W ocenie tut. organu, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług brak jest podstaw do automatycznego kwestionowania kserokopii listu przewozowego, jako dowodu w sprawie, gdy ustawa ta nie wprowadza wymogu posiadania oryginału dokumentu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, np. co do jego autentyczności, przewiduje możliwość złożenia innych dokumentów, wskazujących, iż nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31246 )
Array ( [docId] => 31246 )