Były wspólnik spółki cywilnej odpowie za jej zobowiązanie podatkowe

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 27-09-2013 r.

Spółka cywilna jest jedną z najczęstszych form prowadzenia działalności gospodarczej. I chociaż to spółka jest  podatnikiem VAT, to nie zwalnia to jej wspólników z odpowiedzialności za niezapłacony przez nią podatek. Dotyczy to zarówno obecnych jaki i byłych wspólników spółki.


Należy zauważyć, że art. 15 ust. 1 ustawy o VAT zalicza do podatników tego podatku obok osób prawnych i fizycznych wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą – także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nie oznacza to, że wspólnicy spółki cywilnej są zwolnieni z odpowiedzialności za jej zobowiązania z tytułu VAT. Fiskus może, bowiem domagać się od nich zapłaty podatku nieziszczonego przez spółkę cywilną.

 

Z taką ewentualnością muszą się liczyć zarówno obecni jak i byli wspólnicy. Ci pierwsi odpowiadają za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie, gdy byli wspólnikami. Muszą również pokryć równowartość kwoty zwrotu VAT, która w tym okresie została nienależnie zwrócona spółce cywilnej albo była zaliczona na poczet innych zobowiązań podatkowych. Decyzji o odpowiedzialności podatkowej wspólników nie można wydać, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa upłynęło 5 lat.


W praktyce wspólnicy chcąc uniknąć zapłaty VAT rozwiązują spółkę cywilną w trakcie postępowania podatkowego, mającego na celu określenie wysokości VAT. Takie postępowa postępowanie nie chroni jednak przez zapłatą podatku. W takiej sytuacji urząd skarbowy umarza, co prawda postępowanie wymiarowe prowadzone wobec spółki cywilnej, ale uruchamia procedurę przeniesienia na wspólników odpowiedzialności za nieuregulowane przez nią zobowiązania.

Orzeczenie o odpowiedzialności wspólników nie wymaga uprzedniego wydania spółce cywilnej decyzji w sprawie wysokości VAT. Kwotę tego podatku urząd skarbowy może określić w ramach postępowania dotyczącego przeniesienia odpowiedzialności na wspólników (art. 115 § 4-5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa). W tym przypadku jedna decyzja zawiera zarówno rozstrzygnięcie w sprawie wymiaru VAT dla spółki cywilnej oraz orzeczenie odnośnie obciążenia nim wspólników.

Przypomnienia wymaga, że NSA w wyroku z 25 lutego 2010 r. (I FSK 210/08) sprecyzował, że określenie wysokości zobowiązania w VAT ciążącego na rozwiązanej spółce cywilnej, może nastąpić tylko w postępowaniu w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na wspólników. Procedura ta powinna zakończyć się wydaniem decyzji o odpowiedzialności solidarnej wskazanych z imienia i nazwiska wspólników za – określone co do wielkości za dany okres rozliczeniowy – zaległości podatkowe zlikwidowanej spółki cywilnej. Organy podatkowe nie mają możliwości wyboru osoby, która ma być adresatem takiego rozstrzygnięcia. Każdy wspólnik rozwiązywanej spółki cywilnej występuje w tym wypadku w charakterze strony.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31479 )
Array ( [docId] => 31479 )