Do ewidencji dokumentów podatkowych wystarczy rolka z kasy fiskalnej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Jakub Rychlik
Data: 24-06-2015 r.

Podatnicy, prowadząc ewidencję przechowują kopie dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie oraz Ordynacji podatkowej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Jednak nie wszyscy podatnicy wiedzą, jak należy postępować np. z rolkami, na których zapisywany jest obrót na kasie fiskalnej.

Przez dokument fiskalny należy rozumieć paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny (§ 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących). Podatnicy są zobowiązywani jedynie do przechowywania przez 5 lat jedynie kopii raportów fiskalnych. Jeśli za kopie uznamy raport zapisany na rolce papierowej, to wówczas nie trzeba będzie przechowywać odrębnie drukowanych raportów.

Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z art. 112 ustawy o VAT, podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Kopie dokumentów fiskalnych, w tym raportów fiskalnych (dobowych, miesięcznych) należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, którym upłynął termin płatności podatku z tytułu dokonanej sprzedaży.

Ani ustawodawca w ustawie o VAT, ani też minister finansów w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących nie określa, czym jest kopia raportu fiskalnego. Oznacza to zatem, że podatnik prowadzący sprzedaż ma prawo wskazania, co uznaje za kopię raportu. Jeśli zatem uznamy, że kopią raportu fiskalnego są zapisy na rolce papierowej, to tylko ją należy przechowywać przez okres 5 lat. Natomiast nie ma obowiązku przechowywania "oryginałów" raportów fiskalnych, co oznacza, że nie trzeba ich trzymać przez ten okres.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37479 )
Array ( [docId] => 37479 )

Array ( [docId] => 37479 )