Dostawa towarów na niektóre cele jest zwolniona z VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Mirosław Siwiński
Data: 10-10-2014 r.

Znowelizowane w tym roku przepisy rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT zakładają, że organizacja pożytku publicznego nie zapłaci VAT dokonując dostawy towarów, jeżeli środki pieniężne przeznaczone na ich nabycie pochodzą ze zbiórki publicznej i zostały przeznaczone na realizację celów publicznych i religijnych.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. weszła w życie 18 lipca 2014 r. Do treści rozporządzenia wprowadzono m.in. definicję celów publicznych i religijnych.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z VAT dostawę towarów (z wyłączeniem towarów wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym) dokonywaną przez organizację pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte przez tę organizację

a) w drodze darowizny otrzymanej w związku z prowadzoną przez organizację pożytku publicznego zbiórką towarów, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych,

b) za środki pieniężne pochodzące z ich zbiórki prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, z przeznaczeniem na realizację celów publicznych i religijnych;

Zmiany dotknęły także przepisu określającego warunki korzystania ze zwolnienia dotyczącego usług o podwyższonej opłacie, o których mowa w ustawie – Prawo telekomunikacyjne, świadczonych w celu zebrania środków pieniężnych na realizację celów publicznych i religijnych przez organizację pożytku publicznego, z wyjątkiem usług przedpłaconych. Usunięto z tego przepisu wymóg, aby dostawca usługi posiadał kopię pozwolenia na przeprowadzenie przez organizację pożytku publicznego zbiórki publicznej, uzyskanego zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Ten element nowelizacji rozporządzenia związany jest ze znacznym ograniczeniem, w ustawie z 2014 r., wymogu posiadania zezwolenia na zbiórkę w porównaniu do ustawy z 1933 r.

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35972 )
Array ( [docId] => 35972 )