Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej a VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 09-07-2015 r.

Organizacja pozarządowe mogą prowadzić działalność pożytku publicznego i działalność gospodarczą, jeśli przewiduje to statut. Prowadzenie takiej działalności może sprawić, że organizacja stanie się czynnym podatnikiem VAT. Pojawia się jednak pytanie, jakie skutki dla VAT ma działalność odpłatna pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalność pożytku publicznego może mieć charakter nieodpłatny i odpłatny. Podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego, w przeciwieństwie do działalności gospodarczej, nie wymaga żadnej formalnej rejestracji. Dzięki temu organizacja może uzyskiwać pieniądze na finansowanie swojej działalności, bez konieczności zgłaszania działalności gospodarczej.

 

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego muszą być przeznaczone na prowadzenie działalność pożytku publicznego – zarówno tej odpłatnej, jak i nieodpłatnej. Dla przykładu sprzedaż podarowanych organizacji przedmiotów (np. odzieży) nie jest uznawana za działalność odpłatną. Prowadzenie tego rodzaju działalności, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego wyodrębnienia nie tylko wartości przychodów z tej działalności, ale także kosztów i jej wyników. Może to nastąpić poprzez opracowanie nowych kont lub subkont w księgach rachunkowych. Wprowadzenie odrębnych kont jest najwygodniejszym sposobem na bieżące pozyskiwanie informacji o rozmiarach działalności.

Prowadzenie działalności odpłatnej nie oznacza, że organizacja musi stać się z tego tytułu czynnym podatnikiem VAT. Z drugiej strony fakt, że jest to działalność statutowa, nie oznacza, iż VAT jej nie dotyczy.

W obecnym stanie prawnym opodatkowanie VAT zależy od konkretnych sprzedawanych usług i towarów, ich kwalifikacji w ustawie o VAT oraz od tego, czy organizacja korzysta ze zwolnienia VAT ze względu na nieprzekroczenie wysokości przychodów opodatkowanych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Oznacza to, że z reguły dokonywanie odpłatnej dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu, a podmiot wykonujący te czynności może stać się czynnym podatnikiem VAT.

Samo świadczenie usług odpłatnych i dostawa towarów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego nie oznacza, że od samego początku ich świadczenia organizacja musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Może bowiem korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli usługi świadczone w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego są wymienione w art. 43 ustawy o VAT jako usługi zwolnione z opodatkowania. Może też korzystać ze zwolnienia podmiotowego, tj. ze względu na obroty.

dr Katarzyna Trzpioła, specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania UW

Tagi: ngo

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37580 )
Array ( [docId] => 37580 )