Faktura nie zwalnia z obowiązku podania NIP na paragonie

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Piotr Kowalski
Data: 29-06-2014 r.

Podatnik, który posiada kasę rejestrującą umożliwiającą drukowanie numeru NIP zawsze na żądanie nabywcy powinien umieścić jego numer na paragonie fiskalnym. Obowiązek wydania nabywcy paragonu z jego NIP-em oraz obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy tzw. pełnej faktury VAT, są niezależne od siebie.

Często przedsiębiorcy  inaczej ewidencjonują sprzedaż w zależności od tego czy nabywcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą czy też osoby nieprowadzące działalności. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej sprzedaż ewidencjonuje się za pomocą drukarek fiskalnych, a następnie wystawiane są faktury do których kopii dopinany jest oryginał paragonu. Klient otrzymuje oryginał faktury VAT.

 

Zdarza się, że na kasie fiskalnej zostaje ewidencjonowana sprzedaż, na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W takich przypadkach po wydrukowaniu paragonu wystawiana jest faktura VAT z danymi podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Do kopii faktury dopinany jest oryginał paragonu, a kontrahent otrzymuje oryginał faktury.

Niekiedy pojawiają się jednak wątpliwości czy w przypadku wystawiania faktur, na paragonach konieczny jest NIP nabywcy.

Organ podatkowy wyjaśnił, że zawsze należy umieścić numer NIP kontrahenta na paragonie z kasy rejestrującej, która posiadającej możliwość umieszczania NIP na paragonie, w przypadku, gdy klient tego zażąda. Przepisy rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie uzależniają umieszczenia numeru NIP nabywcy na paragonie fiskalnym od możliwości wystawienia faktury uproszczonej.

Jeżeli podatnik posiada kasę rejestrującą umożliwiającą drukowanie numeru NIP i rejestruje sprzedaż za pomocą tej kasy na rzecz podmiotów posługujących się numerem NIP, to na żądanie nabywcy powinien umieścić jego numer NIP na paragonie fiskalnym.

Utożsamianie paragonu zawierającego NIP nabywcy z fakturą uproszczoną nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Faktura VAT (również faktura uproszczona) i paragon z kasy rejestrującej, to dwa odrębne dokumenty.

Obowiązek wydania nabywcy paragonu z jego NIP-em oraz obowiązek wystawienia na żądanie nabywcy tzw. pełnej faktury VAT, są niezależne od siebie. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – nabywca może żądać zarówno wystawienia pełnej faktury VAT, jak i wydania paragonu z numerem NIP. To nabywca decyduje, czy chce otrzymać fakturę VAT, czy paragon fiskalny, czy oba te dokumenty łącznie. Sprzedawca nie ma prawa odmówić ich wystawienia, ani wydać innego dokumentu niż żąda nabywca.

Źródło:

Wyrok WSA w Łodzi z 9 kwietnia 2014 r., I SA/Łd 217/14

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35230 )
Array ( [docId] => 35230 )

Array ( [docId] => 35230 )