Odliczanie VAT w przypadku leasingu operacyjnego

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Paweł Sałdyka
Data: 16-06-2014 r.

Kwietniowe zmiany w ustawie o VAT nie wpłynęły zasadniczo na zasady odliczania VAT w leasingu operacyjnym. Podatnik ma obecnie prawo do odliczania zarówno rat leasingowych, jak i kosztów eksploatacyjnych w przypadku samochodów osobowych.

Zmiany, jakie weszły w życie od 1 kwietnia 2014 r. w ustawie o VAT, nie wpłynęły na dotychczas stosowane zasady ewidencji leasingu operacyjnego. Wprowadzona zmiana dotyczy bowiem zasad odliczania i poziomu odliczanego podatku.

Zasady odliczania podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi reguluje art. 86a ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnikowi przysługuje odliczanie 50% kwoty podatku. Ograniczenie w zakresie odliczenia VAT dotyczy zarówno nabycia usługi leasingu, jak i usług naprawczych, serwisowych, części zamiennych itp.

Ustawodawca nie wprowadził przy tym limitu kwotowego. Oznacza to, że podatnik może odliczać zarówno VAT od rat leasingowych, jak i od wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów samochodowych w wysokości 50% podatku wykazanego na fakturze. Nieodliczony podatek od towarów i usług wykazany na fakturze dokumentującej nabycie usług i materiałów eksploatacyjnych pojazdu samochodowego podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Niemal każda umowa podatkowego leasingu operacyjnego na potrzeby bilansowe klasyfikowana jest jako leasing finansowy. Jeżeli jednak roczne sprawozdanie finansowe korzystającego nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to może on klasyfikować umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych.

W takiej sytuacji ewidencja leasingu operacyjnego wygląda podobnie jak ewidencja kosztów związanych z najmem. W leasingu operacyjnym – w razie stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat korzystający zalicza opłaty z tytułu zawartej umowy (opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępna, opłatę podstawową) do kosztów działalności operacyjnej.

Paweł Sałdyka, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35136 )
Array ( [docId] => 35136 )

Array ( [docId] => 35136 )