Faktura za czynności zwolnione upodobni się do rachunku 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 21-10-2013 r.

Do udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów zwolnionych z VAT, na fakturze nie będzie trzeba podawać wszystkich danych, jakie wymaga ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku. To jedna ze zmian, która znalazła się w nowym rozporządzeniu w sprawie faktur przygotowanym przez resort finansów.

Od 2014 roku większość zasad dotyczących fakturowania zostanie uregulowana w ustawie o VAT, a obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przestanie obowiązywać. Niektóre jednak przepisy będą zebrane w nowym rozporządzeniu w sprawie faktur.

Nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie wystawiania faktur przewiduje możliwość wystawiania tych dokumentów w formie biletów jednorazowych, dokumentujących przewóz osób oraz przejazd autostradami. Jest to powtórzenie zapisów w tym zakresie z obecnie obowiązującego rozporządzenia, regulującego tą materię.

Powtórzone są też uregulowania dotyczące treści faktur z tytułu świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe oraz momentu ich wystawienia, tj. nie później niż 28 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wykonano.

Również do nowego rozporządzenia w niezmienionym brzmieniu zostały przeniesione zapisy dotyczące zasad przeliczania na złote kwot wyrażonych w walutach obcych, z tytułu świadczenia usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego oraz usług wstępu na imprezy masowe. W porównaniu do obecnie obowiązującego stanu prawnego, nowe rozporządzenie zawiera jedną nowość. Chodzi o możliwość wystawienia faktury w węższym zakresie, niż będą tego wymagać przepisy ustawy o VAT od przyszłego roku (art. 106e ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2014 r.).

Tego typu faktury będą mogły być wystawiane jedynie w celu udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów zwolnionych od VAT bez względu na to, czy będzie to zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) czy zwolnienie podmiotowe (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT). Dane zawarte na takiej fakturze będą pokrywać się z danymi, jakie zawierają rachunki wystawiane przez przedsiębiorców na żądanie nabywców. Dodatkowo będzie trzeba wskazać podstawę prawną zastosowania zwolnienia od VAT.

Wprowadzenie faktur o węższym zakresie danych dla usług i towarów zwolnionych od VAT wynika z tego, że od przyszłego roku rachunek przestanie być uznawany za fakturę w ujęciu ogólnym. Obecnie podatnicy świadczący usługi lub sprzedający towary zwolnione z VAT w celu udokumentowania tej sprzedaży, mogą wystawić rachunek, który uważany jest za fakturę, a który zawiera mniej wymaganych danych niż faktura VAT.

Gdyby resort finansów nie wprowadził tej regulacji, to podatnicy mający sprzedaż zwolniona wystawialiby faktury o takim samym zakresie wymaganych danych, jak podatnicy mający sprzedaż opodatkowaną. Porównanie wymaganych danych na rachunku oraz faktury dokumentującej sprzedaż zwolnioną zawiera poniższa tabela.

Rachunek

Faktura dokumentująca świadczenie usług lub dostawę towarów zwolnionych od VAT

1

Data wystawienia

Data wystawienia

2

Numer kolejny

Numer kolejny

3

Imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi

Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

4

Określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług

Cena jednostkowa towaru lub usługi

5

Ogólna suma należności wyrażona liczbowo i słownie

Kwota należności ogółem

6

Podstawa prawna zastosowania zwolnienia od VAT


Tagi: faktura

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31489 )
Array ( [docId] => 31489 )

Array ( [docId] => 31489 )