Faktura za usługi budowlane w ciągu 30 dni od dnia wykonania prac

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 17-01-2015 r.

Obowiązek podatkowy z tytułu realizacji usług budowlano-montażowych powstaje w momencie wystawienia faktury dokumentującej wykonanie robót. Na jej wystawienie podatnik ma 30 dni od dnia wykonania prac.

Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych ma istotne znaczenie dla wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. Forma, sposób i rodzaj dokumentu potwierdzającego wykonanie robót budowlanych, powinny być określone w umowie łączącej strony. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych będzie decydować faktyczna ich realizacja, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołu odbiorczego.

W branży budowlanej przyjętą przez strony praktyką jest podpisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych czy odbiorczych, potwierdzających wykonanie całości lub części prac przez wykonawcę. Z protokołu wynika zazwyczaj, kto i jakie prace wykonał, kiedy zostały wykonane oraz kiedy zostały przyjęte przez drugą stronę. Protokół zdawczo–odbiorczy czy odbiorczy potwierdza więc fakt wykonania tych usług i stanowi podstawę do rozliczenia finansowego między stronami umowy, jednak nie przesądza o terminie i zakresie ich wykonania.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia na rzecz innego podatnika VAT faktury z tytułu wykonania całości lub części prac budowlanych lub budowlano-montażowych. O wykonaniu w całości usług budowlanych lub budowlano-montażowych decyduje ich faktyczna realizacja. W przypadku gdy są one wykonane częściowo, o ich wykonaniu decyduje faktyczna realizacja części, dla których określono zapłatę.

Faktura dokumentująca wykonanie tych usług powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia ich wykonania. Jeżeli podatnik nie wystawi w tym terminie faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, czyli 30 dnia od dnia wykonania usług.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 czerwca 2014 r., IPTPP1/443-207/14-2/MW

Stefan Woliński, specjalista ds. podatków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36387 )
Array ( [docId] => 36387 )

Array ( [docId] => 36387 )