Gmina może być podatnikiem VAT, ale nie zawsze go odliczy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-04-2014 r.

Jednostki samorządu terytorialnego spełniają wymagania określające definicję podatnika podatku VAT. Jednak nie od każdej transakcji samorząd terytorialny może dokonywać odliczenia VAT. Z tego powodu zdarzają się konflikty między jednostkami samorządowymi a organami fiskusa.

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na jej cel lub rezultat.

 

Jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Uznaje się zatem, że spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.

W przypadku gdy gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, powinna być traktowana jako podatnik VAT.

Przykładowo świadczenie odpłatnego udostępniania nieruchomości na podstawie umów dzierżawy zawartych pomiędzy gminą a podmiotami zewnętrznymi – na gruncie VAT będzie stanowić świadczenie usług przez gminę na rzecz podmiotów zewnętrznych. Gmina bowiem, w drodze umowy dzierżawy, udostępniła nieruchomości gruntowe, ponadto świadczenie takie jest czynnością odpłatną, ponieważ dzierżawcy zobowiązani są do uiszczania gminie wynagrodzenia. Odpłatne udostępnienie nieruchomości gruntowych na rzecz podmiotów zewnętrznych do użytkowania nie jest zatem czynnością zwolnioną z VAT bądź wyłączoną z opodatkowania.

Tomasz Rysiak, radca prawny w Kancelarii Prawniczej Magnusson

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34689 )
Array ( [docId] => 34689 )