Kasa fiskalna powinna być zainstalowana w miejscu dokonywania sprzedaży

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-04-2014 r.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podstawowym wymogiem dotyczącym ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jest obowiązek rejestrowania na kasie każdej sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. O liczbie kas niezbędnych do poprawnego prowadzenia ewidencji sprzedaży decyduje sam podatnik.

Przez sprzedaż rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Z przepisów nie wynika, aby rejestracja na kasie zapłaty za wyświadczoną usługę musiała odbywać się w miejscu wykonania/odbioru usługi. Jeżeli np. podatnik dokonuje sprzedaży

Kasa rejestrująca powinna być zainstalowana w każdym punkcie, w którym dokonuje się sprzedaży. Pojęcie punku sprzedaży nie jest zdefiniowane w przepisach podatkowych. W języku potocznym miejscem sprzedaży określa się miejsce, w którym sprzedaż jest dokonywana, miejsce, gdzie klienci płacą.

Miejsce sprzedaży nie jest jednoznaczne z miejscem, w którym usługa jest faktycznie świadczona. Jednym z takich przykładów jest sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską. Ewidencja obrotu odbywa się w punktach sprzedaży lub automatach, a nie w środkach komunikacji, gdzie usługa jest świadczona. Kolejnym przykładem może być sprzedaż biletów na imprezy sportowe lub rozrywkowe.

Jeśli w miejscu, gdzie znajduje się wynajmowana klientom sala, nie są przyjmowane pieniądze ani zawierane umowy, to nie można mówić, że podatniczka dokonuje w tym miejscu sprzedaży. Nie ma zatem obowiązku instalowania tam kasy rejestrującej.

Szymon Dalc, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Dalc i Ochocki-Doradcy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34688 )
Array ( [docId] => 34688 )

Array ( [docId] => 34688 )