Gminna jednostka budżetowa nie jest podatnikiem VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-06-2013 r.

Gminne jednostki budżetowe np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, nie mogą być odrębnymi od gminy podatnikami VAT. Takie wnioski płyną z uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13).

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wydanej 24 czerwca br. uchwale rozstrzygnął spór dotyczący tego, czy gminna jednostka budżetowa wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że jednostka budżetowa gminy stanowi jednostkę organizacyjną, niemającą osobowości prawnej zaliczoną do jednostek sektora finansów publicznych.

Sąd zwrócił uwagę, że cechą charakterystyczną jednostek budżetowych jest to, że nie ma ona własnego mienia i dysponuje jedynie wyodrębnioną i przekazaną w zarząd częścią majątku jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku – gminy), która jest wyposażona w osobowość prawną. Jednostka budżetowa mimo wyodrębnienia organizacyjnego, nie prowadzi działalności gospodarczej niezależnie od gminy.

Wszystkie czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych, które mogą być opodatkowane VAT jednostka wykonuje w imieniu i na rzecz gminy, w ramach limitu środków przyznanych na dany rok w uchwale budżetowej.

Jak podkreślił NSA – nie można stawiać znaku równości między pozycją gminnej jednostki budżetowej a państwową jednostką budżetową.

Inaczej wygląda, bowiem kwestia samodzielności organizacyjnej w przypadku państwowych jednostek budżetowych, a inaczej w przypadku gminnych jednostek budżetowych.Jan Kolski
, specjalista podatkowy
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31408 )
Array ( [docId] => 31408 )

Array ( [docId] => 31408 )