Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży książek specjalistycznych

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Katarzyna Trzpioła
Data: 14-09-2015 r.

Wydawanie czasopism i książek we własnym imieniu i na własny rachunek jest działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy PIT i art. 12 ust. 3 ustawy CIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. W przypadku sprzedaży książek i czasopism specjalistycznych jest to bardzo istotne, bo zgodnie z art. 146a ustawy w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. stawka podatku wynosi 8% dla towarów i usług wskazanych w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz załączniku nr 3 do ustawy.

 

Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%. W pozycji 32 tego załącznika wymieniono towary zgrupowane pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1, tj. książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek; wydawnictwa w alfabecie Braille’a. Natomiast w poz. 34 załącznika nr 10 do ustawy wymieniono bez względu na symbol PKWiU czasopisma specjalistyczne.

Stosownie do art. 2 pkt 27f ustawy przez czasopisma specjalistyczne rozumie się drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

  1. periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników,
  2. publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne,
  3. wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych,
  4. wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie,
  5. publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe,
  6. publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje znanych i sławnych postaciach z życia publicznego,
  7. czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładu.

Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem powinny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy. Przepisy ustawy, jak i przepisy wykonawcze do ustawy nie przewidują obniżonych stawek podatku dla dostawy książek zgrupowanych pod symbolem PKWiU 58.14.1 – preferencyjne stawki podatku mają zastosowanie wyłącznie do wskazanych w ww. przepisach dostaw książek zgrupowanych pod symbolem PKWiU – ex 58.11.1.

dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca na Wydziale Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37988 )
Array ( [docId] => 37988 )

Array ( [docId] => 37988 )