JPK: czas na małe firmy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 11-10-2016 r.

Spółka zatrudniająca powyżej 10 osób, ale nieprzekraczająca progu 2 mln euro obrotów jest małym przedsiębiorcą, który ma obowiązek przekazywania danych do celów VAT w formie JPK od 1 stycznia 2017 r.

Problem: Firma zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty więcej niż 10 osób, jednak nie osiąga obrotów przekraczających równowartość w złotych 2 mln euro. Z ustawy wynika, że muszą być spełnione oba warunki jednocześnie, a spełniony jest tylko jeden. Czy oznacza to, że firma jest mikroprzedsiębiorcą?

Rozwiązanie: Podatnicy są zobowiązani zgodnie z art. 82 § 1b Ordynacji Podatkowej bez wezwania organu podatkowego, do przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi finansów informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art.193a §2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art.193a § 3 Ordynacji. Przekazanie danych w schemacie _JPK_VAT(1)_V1–0.xsd odbywa się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, ze wskazaniem miesiąca, którego ta informacja dotyczy. Przedsiębiorca posiadający zatrudnienie na poziomie powyżej 10 osób, przychód mniej niż 2 mln euro jest małym przedsiębiorcą.

W odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej powstaje obowiązek przekazywania danych od 1 stycznia 2017 r. o określonej strukturze – schemat _JPK_VAT(1)_V1–0.xsd odpowiadającej pozycjom deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D. W odniesieniu do pozostałych schematów struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego zastosowanie ma art.193a § 1 Ordynacji Podatkowej. Na jego podstawie w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej (schemat JPK) wskazującej rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39595 )
Array ( [docId] => 39595 )