Już wiadomo, jaką stawką VAT objąć usługi obsługi wartości pieniężnych

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 19-03-2020 r.

Od lat istnieją wątpliwości, co do wysokości VAT z tytułu świadczenia szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. W związku z tym minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie. Poznaj szczegóły.

Czynności wchodzące w skład usług obsługi wartości pieniężnych

Usługi obsługi wartości pieniężnych obejmują wszystkie lub tylko niektóre z niżej wymienionych świadczeń:

-        transport, konwojowanie wartości pieniężnych,

-        konfekcjonowanie gotówki (sortowanie, przeliczanie, paczkowanie, foliowanie itp.),

-        weryfikowanie autentyczności gotówki,

-        inkaso wpłat zamkniętych,

-        czynności związane z obróbką gotówki po odebraniu, np. przechowywanie (magazynowanie) gotówki,

-        przygotowywanie zasiłków gotówkowych oraz odprowadzanie nadmiarów gotówkowych,

-        przeprowadzanie niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z realizacją usługi, takich jak np. przygotowywanie dla banków okresowych raportów/zestawień transakcji, uzgadnianie sald powierzonej gotówki, wykonanie na rachunkach bankowych ewidencji księgowej kwot gotówki ładowanej do bankomatów, rozliczenie strumienia gotówki udostępnionej na wypłaty i wypłaconej w bankomatach,

-        opracowywanie gotówki na zasilenie bankomatów,

-        liczenie wartości pieniężnych w kasetach bankomatowych, bezpiecznych kopertach, kasetach wpłatomatów oraz przygotowanie kaset ATM, CD do załadowania,

-        monitorowanie stanu gotówki w bankomatach i wpłatomatach,

-        czynności serwisowe urządzeń ATM i CD,

-        zapewnienie ciągłości działania urządzeń płatniczych (bankomatów i wpłatomatów),

-        testy specjalistycznych urządzeń wspomagających obsługę gotówki – m.in. bankomatów,

-        wpłatomatów, specjalistycznego sprzętu do liczenia, sortowania lub pakowania,

-        obsługa zatrzymanych kart płatniczych,

-        inne czynności związane z obsługą wartości pieniężnych.

Skąd wziął się problem

Wskazane wątpliwości wynikają z tego, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT zwalnia się z VAT transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, zaś na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT zwalnia się z VAT usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług. W związku z tym można się spotkać ze stanowiskiem, że świadczenie usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych jest zwolnione z VAT.

Stanowisko ministra finansów wyrażone w interpretacji ogólnej

W omawianej interpretacji ogólnej minister finansów – powołując się na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - odrzucił jednak możliwość stosowania obu tych zwolnień do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych. Jak czytamy w omawianej interpretacji „(…) Usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych są świadczone w odniesieniu do walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, nie oznacza, że są one zwolnione od VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Usługi te nie są bowiem uznawane za transakcje o charakterze finansowym dotyczące pieniądza”. (…) Usługi w zakresie obsługi wartości pieniężnych nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT, gdyż nie spełniają warunków do uznania ich za transakcje tworzące odrębną całość, ocenianą w sposób ogólny, których skutkiem jest pełnienie szczególnych i istotnych funkcji przelewu lub płatności”.

Zdaniem resortu finansów usługi obsługi (obróbki) wartości pieniężnych należy uznać za zwykłe świadczenie rzeczowe lub techniczne, niepełniące szczególnych i istotnych funkcji transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych. W konsekwencji są one – zdaniem ministra finansów – opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23%.

Komentarz eksperta

Stanowisko zaprezentowane przez ministra finansów, jest niekorzystne dla podatników nabywających te usługi, gdyż oznacza konieczność naliczania VAT z tytułu świadczenia usług, które najczęściej są przez nabywców wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od VAT. W konsekwencji najczęściej nabywcom tych usług nie przysługuje prawo do odliczenia z tytułu ich nabycia.

Wskazać w związku z tym należy, że treść interpretacji ogólnych nie jest dla podatników wiążąca, a w konsekwencji nie jest całkowicie skazane na niepowodzenie stosowanie – wbrew stanowisku ministra finansów – do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych wskazanych zwolnień od VAT. Decydujący się na to podatnicy muszą jednak liczyć z wysokim ryzykiem sporu z organami podatkowymi w tym zakresie i koniecznością prowadzenia sporu z nimi przed sądami administracyjnymi.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 stycznia 2020 r., nr PT6.8101.5.2019

Podstawa prawna: 

Art. 43 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106).

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41121 )
Array ( [docId] => 41121 )