Kasy online coraz bliżej

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 03-04-2019 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, który wprowadza m.in. obowiązek stosowania kas online wejdzie w życie 1 maja 2019 r.

Najważniejsze zmiany polegają na utworzeniu Centralnego Repozytorium Kas oraz wprowadzeniu obowiązku stosowania do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych kas rejestrujących przesyłających drogą internetową informacje do Centralnego Repozytorium Kas.

Kasy rejestrujące online

Wejście w życie projektowanych przepisów nie wyłączy od razu możliwości dalszego używania obecnie stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo jednak możliwość ta ma być ograniczana. Nastąpi to na kilka sposobów.

Po pierwsze stopniowo ograniczana będzie dostępność kas z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii. Projektowany art. 145a ust. 7 ustawy o VAT przewiduje bowiem stopniowe wyłączanie możliwości wprowadzania do obrotu kas rejestrujących, tj. najpierw wyłączona ma zostać możliwość wprowadzania do obrotu (ze względu na utratę mocy potwierdzeń o spełnianiu funkcji, kryteriów i warunków technicznych) kas rejestrujące z kopią papierową (miało to nastąpić z końcem czerwca 2019 r.), a później kasy z elektronicznym zapisem kopii (z końcem 2022 r.).

Wyłączenie możliwości wprowadzania do obrotu kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii nie wyłączy możliwości dalszego używania takich kas przez podatników. Jednak – co stanowić ma drugie ograniczenie - w przypadku zapełnienia pamięci fiskalnej kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii, pamięć ta nie będzie podlegała wymianie (zob. projektowany art. 145a ust. 5 ustawy o VAT). Spowoduje to, że podatnik stosujący kasę rejestrującą z kopią papierową, po zapełnieniu pamięci fiskalnej, będzie musiał nabyć nową kasę, z zapisem elektronicznym lub kasę online.

Po trzecie w przypadku podatników z niektórych branż możliwość stosowania kas z kopią papierową oraz kas z elektronicznym zapisem kopii będzie wyłączona wcześniej (zob. projektowany art. 145b ust. 1 ustawy o VAT).

I tak w przypadku:

1)     świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko do 31 grudnia 2019 r.,

2)     świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, jak również sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko do 30 czerwca 2020 r.,

3)     świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych oraz wstępu związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - kasy z kopią papierową oraz kasy z elektronicznym zapisem kopii będą stosowane tylko do 31 grudnia 2020 r.

 

Źródło: projekt z 20 lutego 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, druk sejmowy nr 3249.

Polecamy w Portalu FK:

 

Tomasz Krywan

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40989 )
Array ( [docId] => 40989 )