Kiedy podatnik może wystąpić o przyspieszony VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 15-05-2015 r.

Kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podatnik może według uznania przenieść do rozliczenia w następnych okresach lub zażądać jej bezpośredniego zwrotu na rachunek firmowy. Podatnik musi jednak spełnić kilka warunków.

Ustawa o VAT przewiduje 3 terminy na dokonanie zwrotu VAT, a mianowicie:

  • Termin podstawowy 60-dniowy.
  • Wydłużony 180-dniowy (mający zastosowanie wyłącznie do zwrotu VAT w przypadku braku czynności opodatkowanych).
  • Skrócony 25-dniowy (dla zwrotu w terminie podstawowym) oraz skrócony 60-dniowy (dla wydłużonego terminu zwrotu).

Skrócenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu do 25 dni możliwe jest na podstawie wniosku podatnika złożonego wraz z deklaracją VAT za dany okres rozliczeniowy. Do wniosku tego nie trzeba dołączać znaków opłaty skarbowej. Aby skrócenie terminu zwrotu było możliwe, kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej muszą wynikać z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone.

Zapłata należności musi być dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, regulujących obowiązek dokonywania niektórych płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunków bankowych. Z przepisów tych wynika, że obowiązek ten istnieje, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Oznacza to, że w przypadku transakcji o wartości nieprzekraczającej (mniejszej lub równej) 15.000 euro (czyli w przypadku większości transakcji dokonywanych przez podatników) nie ma obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego.

W zakresie tym dokonywanie płatności gotówką stanowi zapłatę zgodną z przepisami art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc uprawnia do starania się o przyspieszony zwrot podatku.

Płatność powyżej 15.000 euro dokonywana bez zachowania formy przelewu bankowego skutkuje niemożliwością skorzystania z przyspieszonego terminu zwrotu, a zatem daje prawo zwrotu nie wcześniej niż po 60 dniach od złożenia wniosku.

Warunek zapłaty zostanie spełniony także wtedy, gdy firma sfinansuje wynikające z faktur należności za pomocą kredytu bankowego. Źródło finansowania zapłaty nie ma tu znaczenia. Spełnieniem warunku zapłaty należności nie będzie natomiast zapłata dokonywana w ratach, jeżeli część zapłaty będzie przypadała po terminie złożenia wniosku o zwrot w skróconym terminie.

Przedsiębiorca może także przyspieszyć zwrot podatku, jeśli kwoty podatku naliczonego wynikają z:

  • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, które zostały przez podatnika zapłacone.
  • Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT (które to przepisy regulują jedną z procedur uproszczonych dla rozliczania importu towarów), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest jej nabywca – jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji (art. 87 ust. 6 ustawy o VAT).
Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Tagi: zwrot vat

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37147 )
Array ( [docId] => 37147 )