Konsekwencje podatkowe wcześniejszego rozwiązania umowy najmu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Piotr Kowalski
Data: 05-05-2015 r.

Sumy wypłacone przedsiębiorcy za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu lokalu podlegają opodatkowaniu VAT. Dzieje się tak w sytuacji, gdy w przedterminowo rozwiązanej umowie nie przewidziano możliwości wypłaty odszkodowania.  

Niekiedy podatnicy wynajmują lokale innym podmiotom. Czasem jednak podmiot wynajmujący wypowiada wcześniej umowę, jednocześnie zgadzając się na zapłatę odszkodowania. Podatnicy mają czasami wątpliwości, czy w sytuacji przedterminowego rozwiązania umowy, wypłacone odszkodowanie podlega opodatkowaniu VAT. Wątpliwości szczególnie mogą się pojawiać, gdy w umowie najmu nie przewidziano sytuacji, w której za zerwanie umowy należy wypłacić odszkodowanie (a samo odszkodowanie zostało zapłacone na podstawie podpisanego porozumienia).

 

W podobnej sprawie organ skarbowy uznał, że otrzymanego świadczenia nie można nazwać odszkodowaniem. Zdaniem organu podatkowego - zgodę na zaniechanie określonej czynności (odstąpienie od umowy), za którą podatnik otrzymuje określoną kwotę pieniężną, należy traktować jako określone świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który wyjaśnił, że aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Dana usługa podlega więc opodatkowaniu VAT wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym i w ten sposób że zapłacona kwota stanowi rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych.

Zdaniem sądu kwota wypłacona na podstawie porozumienia stron - chociaż nazwana została odszkodowaniem – stanowi rozliczenie z tytułu umowy najmu, rodzaj „odstępnego”, zapłatę za zgodę kontrahenta na prawo do wcześniejszego wycofania się z umowy. Objęta zatem jest podatkiem od towarów i usług i powinna być dokumentowana fakturą VAT.

Sąd orzekł, że zgoda na wcześniejsze rozwiązanie zawartej umowy, stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o VAT.

Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia, w zamian za odstąpienie od umowy (a więc tolerowanie tej sytuacji) stanowi wynagrodzenie za te usługi i podlega opodatkowaniu VAT.

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z 17 lutego 2015 r., I SA/Kr 91/15

Piotr Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37075 )
Array ( [docId] => 37075 )