Koniec z preferencyjnymi stawkami VAT na niektóre wyroby medyczne

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 09-07-2015 r.

Stosując obniżoną stawkę podatku od towarów i usług na niektóre rodzaje sprzętu medycznego i pomocniczego oraz produktów do użytku farmaceutycznego Polska naruszyła częściowo unijną dyrektywę o VAT – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał wydał wyrok dotyczący możliwości stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre wyroby medyczne. Zdaniem TSUE, stosując obniżoną 8% stawkę podatku na produkty wymienione w pozycjach 82, 92 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie art. 96–98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z  28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w związku z załącznikiem III do tej dyrektywy.

Wyrok zobowiązuje teraz Polskę do podwyższenia stawki VAT na:

  1. cysteinę, cystynę i ich pochodne (PKWiU 20.14.51.0),
  2. wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit (PKWiU 22.19.71.0), oraz
  3. soczewki kontaktowe oraz soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów (PKWiU 32.50.41.0).

W świetle komentowanego wyroku podwyższenie stawki VAT do 23% na wymienione produkty jest przesądzone. Jednak kwestia kiedy to nastąpi nie jest jeszcze znana. Do czasu uchylenia przepisów, z których wynika możliwość stosowania stawki 8% na wymienione towary, stawka ta będzie nadal miała zastosowanie do tych towarów.

Skargę na Polskę złożyła do Trybunału Komisja Europejska, która uważała, że nasz kraj nie może stosować obniżonej stawki VAT do dostaw towarów, które nie wchodzą w zakres załącznika III do dyrektywy. Komisja uważała, że stosowanie stawki preferencyjnej ma zbyt szerokie zastosowanie. Sędziowie oddalili jednak część zarzutów Komisji, dotyczących zakresu stosowania przez Polskę obniżonej stawki VAT - m.in. na środki odkażające wykorzystywane w ochronie zdrowia.

Źródło:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 czerwca 2015 r., C-678/13

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37505 )
Array ( [docId] => 37505 )