Kwartalnie VAT rozliczają tylko mali podatnicy

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Rafał Kuciński
Data: 11-08-2014 r.

Co prawda podstawowym okresem rozliczeniowym VAT jest miesiąc, ale podatnicy mogą wybrać metodę kwartalną. Dzięki temu deklaracje można składać raz na trzy miesiące. Jednak wymóg, iż za pierwszy i drugi miesiąc należy zapłacić zaliczki na podatek sprawia, że kwartalnie rozliczają się tylko tzw. mali podatnicy.

Istnieją trzy sposoby rozliczania VAT kwartalnie. W zależności od tego, którą opcję przedsiębiorca wybierze, będzie wpłacał podatek należny raz na kwartał lub zaliczkowo – co miesiąc. Możliwe opcje rozliczeń kwartalnych dotyczą:

 
  • Małych podatników (w rozumieniu ustawy o VAT) stosujących kasową metodę rozliczania podatku.
  • Małych podatników niestosujących metody kasowej.
  • Podatników niebędących małymi podatnikami.

Małym podatnikiem VAT jest w 2014 roku firma, której sprzedaż nie przekroczyła w poprzednim roku 5.068.000 zł. Obowiązujący limit sprzedaży nie dotyczy jednak podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). Dla nich przepisy przewidują limit w wysokości 190.000 zł.

Kasowy sposób rozliczania VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje w dniu zapłaty całości lub części należności. Obecnie nie ma już obowiązku deklarowania VAT należnego w przypadku nieotrzymania należności w 90. dniu od dnia sprzedaży. Pełna kasowa metoda rozliczeń ma zastosowanie jedynie do transakcji wykonywanych przez małego podatnika, którego kontrahentem jest czynny podatnik VAT.

W odniesieniu do transakcji z podmiotami niebędącymi czynnymi podatnikami VAT obowiązek podatkowy powstaje (w przypadku braku zapłaty) 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usług. Odliczenie podatku naliczonego następuje w rozliczeniu za ten kwartał (lub jeden z dwóch kolejnych kwartałów), w którym podatnik ureguluje całą należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury (względnie zapłaci VAT wynikający z dokumentu celnego). Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż z dniem otrzymania faktury.

Metoda kasowa oznacza obowiązek składania deklaracji (VAT-7K) za okresy kwartalne. Należy ją złożyć w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie (tj. raz na kwartał) należy wpłacać wynikający z deklaracji należny VAT.

Rafał Kuciński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35502 )
Array ( [docId] => 35502 )

Array ( [docId] => 35502 )