Miejsce parkowania auta nie decyduje o możliwości odliczania pełnego VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 10-03-2015 r.

Nie wystarczy parkować samochód pod siedzibą firmy, by orzec, że auto jest wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej. Pełny VAT można odliczać od samochodów parkowanych także pod domem, pod pewnymi warunkami.

Podatnicy mają prawo do pełnego odliczenia VAT m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi wyłącznie w biznesie. Spełnione muszą być łącznie dwa warunki:

  1. sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
  2. wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Przepisy ustawy nie określają jednak, w jaki sposób podatnik ma zapewnić w swojej firmie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych, aby móc odliczyć 100% podatek.

Organy podatkowe uważały, że nawet parkowanie samochodu służbowego pod domem, może wykluczyć użytek służbowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał korzystny wyrok dotyczący odliczenia pełnego VAT od pojazdów.

Zdaniem sądu parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Chodzi jedynie o to, by możliwość parkowania pojazdu poza siedzibą firmy była uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności. Musi to być określone w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u podatnika. Podatnik musi zapewnić odpowiednie mechanizmy kontroli przestrzegania wykorzystania postawionych do dyspozycji pracowników (użytkowników) pojazdów wyłącznie dla celów związanych z działalnością gospodarczą (wykonywaniem obowiązków służbowych).

Z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT wynika, że jednym z warunków dokonywania pełnych odliczeń tego podatku jest to, aby sposób wykorzystania pojazdów przez podatnika, szczególnie określony w ustalanych przez niego zasadach, wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Sąd stwierdził, że sporządzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprzestrzeganie zapisów w nim zawartych, zapoznanie z nim użytkowników pojazdów, kontrola okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowią wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania pojazdów dla celów działalności gospodarczej.

Źródło:

Wyrok WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r., I SA/Kr 1834/14

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36765 )
Array ( [docId] => 36765 )

Array ( [docId] => 36765 )