Można już składać wnioski o zwrot akcyzy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 03-02-2014 r.

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Na tej podstawie, po wypełnieniu i złożeniu odpowiedniego wniosku można uzyskać zwrot akcyzy. Wnioski można składać od 1 lutego.  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego lub dzierżawcy.

Są dwa terminy składania wniosków:

  • od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. Do wniosku trzeba dołączyć faktury (lub ich kopiami) dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. W tym przypadku trzeba dołączyć faktury lub kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Pieniądze będą wypłacane w okresie:

  • 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

  • 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu rady ministrów z 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408), czyli0,95 zł na 1 litr oleju.

Kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień lutego danego roku.


Tagi: akcyza, paliwa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33583 )
Array ( [docId] => 33583 )

Array ( [docId] => 33583 )