Przedsiębiorca może być zwolniony z solidarnej odpowiedzialności w VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 19-01-2014 r.

Podpisanie z kontrahentem aneksu do umowy nie zwolni podatnika od odpowiedzialności w VAT przy transakcjach związanych z towarami wrażliwymi. Taką możliwość daje jedynie spełnienie ustawowych warunków lub złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej.    

Wątpliwości podatników budzi nowelizacja ustawy o VAT, związana z art. 105a dotyczącym solidarnej odpowiedzialności. Przedsiębiorcy mają wątpliwości czy mogą skutecznie zwolnić się z solidarnej odpowiedzialności, w sytuacji gdy podpisane zostaną aneksy do umów z kontrahentami. W szczególności chodzi o transakcje dotyczące handlu hurtowego i pośrednictwa w handlu wyrobami hutniczymi.

Ustawa nie precyzuje bowiem, co jest przesłanką do uznania, że podatnik może wiedzieć lub mieć uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Od 1 października 2013 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy (odpowiedzialność solidarna) w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym. Do ustawy o VAT został dodany załącznik nr 13, który zawiera wykaz towarów wrażliwych.

Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych (z załącznika nr 13), odpowiada solidarnie wraz ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe, w sytuacji, gdy:

  1. wartość towarów (z załącznika nr 13) nabywanych od jednego podmiotu, bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000 zł, oraz
  2. w momencie dostawy towarów podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota VAT przypadająca na dostawę tych towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

Przedsiębiorcy zajmujący się handlem towarami wrażliwymi mogą złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, która jest zabezpieczeniem zapłaty podatku w związku z takimi dostawami. Wysokość kaucji gwarancyjnej powinna odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego od przewidywanej wartości sprzedaży towarów (minimalnie 200.000 zł).

Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33574 )
Array ( [docId] => 33574 )