Nabycie węgla do produkcji zwolnione jest z akcyzy

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 17-02-2014 r.

W przypadku nabycia wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych zużywanych do produkcji, przedsiębiorca może w 2014 r. korzystać ze zwolnienia od akcyzy, o ile udział zakupu wyrobów węglowych w produkcji sprzedanej za 2013 r. wyniesie przynajmniej 10 proc. Zwolnienie to dotyczy czynności sprzedaży wyrobów węglowych, którą wykona pośredniczący podmiot węglowy.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 • sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;

 • nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

 • import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;

 • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;

 • użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  –nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,

  –uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,

  –jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;

 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;

 • powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W przypadku sprzedaży wyrobów węglowych sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi węglowemu czy finalnemu nabywcy węglowemu (art. 9a ust. 4).

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych m.in. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe oraz przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.


Tagi: akcyza

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33794 )
Array ( [docId] => 33794 )

Array ( [docId] => 33794 )