Nabywca złomu rozliczy VAT 

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 15-12-2013 r.

Podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy złomu, jest jego nabywca, jeśli towar ten nabywa od czynnego podatnika podatku od towarów i usług, a sam takim podatnikiem nie jest.  

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • dokonującym ich dostawy jest podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,
  • nabywcą jest podatnik VAT,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT wynika, że przy zakupie złomu wymienionego w załączniku nr 11 do tej ustawy, od czynnego podatnika podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy dostawa nie korzysta ze zwolnienia jako dostawa towaru używanego, nabywca prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług rozlicza podatek należny, niezależnie od tego czy jest on czynnym podatnikiem, czy też nie.

W sytuacji, gdy czynny podatnik VAT sprzedaje złom i jest wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, a nabywcą złomu jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, wówczas podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego z tytułu dostawy złomu, jest jego nabywca.


Wiesława Dróżdż, Ministerstwo Finansów


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33551 )
Array ( [docId] => 33551 )