Nie każda płatność przed dostawą lub wykonaniem usługi to zaliczka

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 02-08-2013 r.

Aby uznać płatność przed dostawą za zaliczkę na poczet przyszłych należności, zaliczkowana czynność musi być jednoznacznie określona. Wówczas skutkuje ona powstaniem obowiązku podatkowego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 lipca 2013 roku (I FSK 1244/12).

Spółka zamierza wprowadzić nowy schemat sprzedaży zakładający, że kontrahenci będą informować spółkę z wyprzedzeniem o przybliżonej ilości i rodzaju potrzebnego towaru, jaki zamierzają zakupić. Na poczet przyszłych zakupów kontrahenci będą mogli wpłacać pieniądze, których suma będzie powiększać saldo tzw. indywidualnego limitu kontrahenta. Wpłacający będzie wskazywał, czego dotyczy płatność.

Podatnik spytał ministra finansów, czy płatności na poczet dostaw, które w momencie otrzymywania nie będą jeszcze skonkretyzowane (nie będzie znana dokładna ilość, rodzaj i cena towaru a dodatkowo strony będą miały zagwarantowaną możliwość odstąpienia od realizacji dostawy), będą skutkować powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą ich otrzymania? Zdaniem spółki obowiązek podatkowy od tych wpłat nie powstanie.

 

Dyrektor izby skarbowej w Warszawie uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 11 maja 2012 r. (III SA/Wa 2418/11) uznał skargę za zasadną i uchylił interpretację. Organ podatkowy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA).

Sąd stanął po stronie organów podatkowych i uchylił skarżony wyrok. NSA podkreślił, że jeżeli wpłaty rzeczywiście są związane z zamówieniem i ta należność jest wpłacana zależnie od iloczynu zamawianych ilości towaru i przybliżonej ceny, tzn. jest podana ilość i cena w momencie tego zamówienia, to są to essentialia negotii (istotne elementy danej czynności prawnej) umowy sprzedaży. W związku z tym nie można w tym momencie twierdzić, że czynność ta jest nieskonkretyzowana. To, że te parametry mogą później ulec zmianie nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ istnieje możliwość korekty.

Sąd stwierdził, że jeżeli spółka w stanie faktycznym wykazałaby, że wpłaty (kaucje, zabezpieczenia) nie są związane z konkretnymi dostawami, to wtedy na podstawie wyroku TSUE z 21 lutego 2006 r. w sprawie BUPA Hospitals i Goldsborough Developments (C-419/02) można byłoby uznać, że wpłaty te nie rodzą obowiązku podatkowego. Natomiast jeśli płatność jest związana z określoną ilością i ceną towaru w związku z zamówieniem, to jest ona skonkretyzowana i skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w VAT.

Podstawa prawna: Art. 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31440 )
Array ( [docId] => 31440 )

Array ( [docId] => 31440 )