Nie zmienią się progi podatkowe ani kwota wolna od podatków

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 10-05-2013 r.

W najbliższym czasie nie zmienią się progi podatkowe ani kwota wolna od podatków, ulga na Internet zostanie ograniczona, a spółki komandytowe zostaną opodatkowane CIT. To tylko niektóre propozycje, które znalazły się w przyjętym przez rząd Programie Konwergencji.

Rada Ministrów przyjęła 30 kwietnia Program konwergencji. Aktualizacja 2013.Program zawiera 3-letnią prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. Coroczna aktualizacja programu jest elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej spoza strefy euro.

Choć nie zmienią się progi podatkowe ani kwota wolna od podatków to na ten rok rząd przewiduje zmiany systemowe, które mają wzmocnić stronę dochodową budżetu i ograniczyć jego deficyt. Należą do nich zmiany w podatku akcyzowym m.in.: podwyżka stawki akcyzy na papierosy, objęcie podatkiem akcyzowym suszu tytoniowego i objęcie akcyzą gazu ziemnego do celów opałowych oraz zmiany w VAT, np. podniesienie stawki VAT z 8% na 23% na wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła ludowego i artystycznego i podniesienie stawki VAT na usługi pocztowe niepowszechne, świadczone przez operatora publicznego do poziomu 23%.

Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych oraz słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki, konieczne podjęto decyzję o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie.

Planowane są także inne zmiany z VAT, np. poszerzony zostanie katalog wyrobów, w odniesieniu do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia, wprowadzenie systemu mini one-stop-shop od początku 2015 r., zmiany w zakresie możliwości odliczania VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do ich napędu, likwidacja od 2014 r. tzw. ulgi w VAT polegającej na zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem.

Będą także zmiany w podatkach dochodowych. W tym przypadku od 2014 r. przewiduje się zmiany związane z ograniczeniem ulgi na użytkowanie Internetu. Z kolei w przypadku CIT od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zostaną opodatkowane. Planowane jest też wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31370 )
Array ( [docId] => 31370 )