Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej bez VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 06-05-2013 r.

Nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej m.in.: upominków, nagród, gadżetów reklamowych oraz ulotek i prospektów w ramach usług marketingowych świadczonych na rzecz zleceniodawców nie podlega odrębnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - orzekł WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki, która na podstawie zawartych umów, świadczy na terytorium Polski kompleksowe usługi o charakterze marketingowym na rzecz polskich i zagranicznych zleceniodawców. Usługi te obejmują różne działania marketingowe, w ramach których spółka kupuje: upominki, nagrody, gadżety reklamowe oraz ulotki i prospekty reklamujące zleceniodawców. Następnie te towary są nieodpłatnie rozdawane. Spółka spytała ministra finansów, czy przekazanie nagród, ulotek itp. w ramach usług marketingowych podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług.

Zdaniem spółki − ponieważ czynność wydania towarów stanowi element usługi marketingowej − opodatkowaniu powinna podlegać jedynie ta usługa, czyli nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej powinno być bez VAT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko spółki za niewłaściwe.

Trybunału Sprawiedliwości UE uważa, że w przypadku przekazania prezentów lojalnościowych mamy do czynienia z dostawą towarów lub świadczeniem usług przez agencję reklamową bezpośrednio na rzecz osoby obdarowanej.

Z wyroku tego wynika, że w zakresie zwrotu kosztu prezentów lojalnościowych agencja nie powinna obciążać zleceniodawcy VAT. W przeciwnym przypadku, podatek ten, jako wykazany na fakturze nienależnie, nie podlegałby odliczeniu przez zleceniodawcę akcji.

Omawiany wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zawiera odmienny pogląd, gdyż stwierdza, że rozdawnictwo nagród stanowi element jednolitej usługi promocyjnej świadczonej na rzecz zleceniodawcy akcji i nie stanowi odrębnej czynności podlegającej VAT, czyli nieodpłatne przekazanie nagród w ramach usługi marketingowej powinno być bez VAT

Źródło: Wyrok WSA w Warszawie z 2 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2626/12

Marek Wojda, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31365 )
Array ( [docId] => 31365 )

Array ( [docId] => 31365 )