Nie od każdego samochodów wolno odliczyć cały VAT

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 26-04-2013 r.

Nie od wszystkich samochodów, mimo wykorzystywania ich do celów prowadzonej przez podatnika VAT działalności gospodarczej, będzie możliwe pełne odliczenie podatku.

Ograniczenia w zakresie dokonywania takich odliczeń dotyczy osobowych, oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (w tym także popularnych tzw. samochodów z kratką).

 

W przypadku gdy przedsiębiorca zakupi na potrzeby działalności opodatkowanej VAT pojazd należący do jednej z tych kategorii, z faktury dokumentującej zakup wolno mu będzie odliczyć tylko 60% kwoty VAT, jednak nie więcej niż 6.000 zł.

Odliczenie w ramach limitu

Przykład: Podatnik w 2013 r. kupił auto osobowe do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zapłacił za nie netto 70.000 zł, VAT 16.100 zł.

Aby dokonać odliczenia VAT powinien najpierw sprawdzić limit procentowy, potem zaś uwzględnić limit kwotowy. W rozpatrywanym przypadku limity te będą się przedstawiać następująco:

  • limit procentowy: 16.100 zł x 60% = 9.660 zł

  • limit kwotowy: podatnikowi wolno odliczyć nie więcej niż 6.000 zł VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu, ponieważ obliczony przez niego limit procentowy przekracza tę kwotę.

Limity te obowiązują do końca 2013 r. Przewidziano je w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (dalej: ustawa nowelizująca) do dnia 31 grudnia 2012 r. a po tej dacie zaplanowano wejście w życie nowego art. 86a ustawy o VAT. Jednak ze względu na uwarunkowania budżetowe przedłużono na okres 1 roku postanowienia ustawy nowelizującej.

Przedłużony termin obowiązywania limitów

Od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. odliczanie VAT na nabycia samochodów osobowych (oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), jak również paliwa do ich napędu - odbywa się na takich samych zasadach jak w 2012 r.

Ograniczenia te nie dotyczą jednak pojazdów, które zostały wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-7 ustawy nowelizującej, tj. pojazdów samochodowych:

  • mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

  • posiadających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu,

  • które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,

  • mających kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  • będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy nowelizującej,

  • konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,

Ograniczenie nie dotyczy również przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest

odprzedaż takich samochodów pojazdów lub oddanie ich w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i wspomniane samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w czterech pierwszych punktach wyliczenia stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów (potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację), oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31356 )
Array ( [docId] => 31356 )