Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Tomasz Krywan
Data: 22-05-2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. zmienią się wzory deklaracji VAT. Chodzi o nowe formularze VAT-27 i VAT-28 oraz zmienione VAT-7, VAT-8 i VAT-9M. Ministerstwo finansów opublikowało trzy projekty rozporządzeń w tej sprawie.

Ministerialne projekty dotyczące zmian w ustawie VAT to:

  1. projekt z 27 kwietnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym,
  2. projekt z 29 kwietnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej,
  3. projekt z 17 kwietnia 2015 r. rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym związany jest z wprowadzeniem od 1 lipca 2015 r. obowiązku składania takich informacji. Informacje te składać będą podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Chodzi przede wszystkim o podatników dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Chodzi tu o m.in. złom, surowce wtórne, a od 1 lipca także: telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier.

Informacje te, zamieszcza się na formularzu VAT-27, który ma być wykorzystywany również przy składaniu korekt informacji podsumowujących w obrocie krajowym (inaczej niż w przypadku obecnie składanych informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych nie będzie odrębnego formularza obowiązującego przy składaniu takich korekt).

Od 1 lipca do ustawy o VAT zostanie dodany art. 10b ust 12, który przewiduje wprowadzenie formularza VAT-28. Wniosek składany na tym formularzu dotyczyć będzie:

  1. przyjęcia kaucji gwarancyjnej (jedną z nowości wprowadzanych z dniem 1 lipca 2015 r. będzie określenie, że wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej składa się wniosek w sprawie przyjęcia tej kaucji),
  2. przedłużenia terminu ważności kaucji gwarancyjnej,
  3. podwyższenia wysokości kaucji gwarancyjnej,
  4. zmiany formy kaucji gwarancyjnej (także umożliwienie zmiany formy kaucji gwarancyjnej będzie nowością wprowadzaną z dniem 1 lipca 2015 r.),
  5. zwrotu kaucji gwarancyjnej.

Trzeci z ministerialnych projektów przewiduje wprowadzenie nowych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Tutaj zmiany dotyczą sposobu wykazywania w deklaracjach VAT dostaw towarów i świadczenia usług, dla których podatnikami są nabywcy, w tym importu usług.

Obecnie – w przypadku deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D - wszelki import usług wykazywany jest w poz. 27 i 28, a dodatkowo import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, wykazywany jest w poz. 29 i 30 deklaracji.

Resort finansów postanowił, że w poz. 27 i 28 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D wykazywany będzie import usług, z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej usług, zaś w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D wykazywany będzie import nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Analogiczne zmiany nastąpią w deklaracji VAT-8 oraz VAT-9M.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37188 )
Array ( [docId] => 37188 )