Nowy limit kasy fiskalnej w 2013 r. to tylko 20 tys. zł

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 18-12-2012 r.

Limit stosowania kasy fiskalnej to w 2013 r. tylko 20 tys. zł. Od nowego roku ograniczony zostaje zakres stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie, przysługujących ze względu na wartość sprzedaży. Nowy limit kasy fiskalnej w przeliczeniu na 1 miesiąc to 1667 zł obrotu.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego przysługujące ze względu na wysokość obrotów, który jednak w 2013 r. będzie znacznie ograniczony.

Nowy limit kasy fiskalnej w 2013 r.

Został obniżony limit obrotów uprawniających do stosowania zwolnienia z kasy fiskalnej przez podatników kontynuujących działalność gospodarczą. W 2013 r. ze zwolnienia podmiotowego mogą korzystać wyłącznie ci podatnicy, u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w 2012 r. wysokości 20.000 zł.

Zatem podatnicy u których kwota obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczy w 2012 r. 40.000 zł, lecz przekroczy 20.000 zł, utracą w 2013 r. prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania na kasie, tracić będą również w trakcie 2013 r. ci podatnicy, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła, co prawda w 2012 r. kwoty 20.000 zł, lecz przekroczy ten limit w trakcie 2013 r.

Utrata prawa nastąpi po upływie dwóch miesięcy następujących po tym miesiącu, w którym limit 20.000 zł zostanie przez podatnika przekroczony.

Zmiana limitów dla podmiotów rozpoczynających działalność

Zmienią się również zasady zwolnienia podmiotowego, przewidzianego dla podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym. Po pierwsze zwolnieniem tym objęci będą nie tyle podatnicy rozpoczynający sprzedaż w danym roku podatkowym, co podatnicy rozpoczynający w danym roku dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że w 2013 r. zwolnienie to ma mieć zastosowanie nie tylko do podatników rozpoczynających sprzedaż (prowadzenie działalności) w 2013 r., lecz również do tych podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż (prowadzenie działalności) w poprzednich latach podatkowych, lecz dopiero w 2013 r. rozpoczną sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W 2013 r. limit zwolnienia podmiotowego dla podatników rozpoczynających w danym roku dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, wynosić będzie nie 20.000 zł, lecz część tej kwoty, odpowiadającą okresowi wykonywania w danym roku czynności na rzecz tych podmiotów. Co więcej, zwolnienie do tej kwoty nie będzie przysługiwało bezwzględnie. Warunkiem będzie, aby przewidywany przez podatnika obrót z tytułu sprzedaży na rzecz tych podmiotów nie przekroczył tej kwoty.

Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Brzozowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31302 )
Array ( [docId] => 31302 )

Array ( [docId] => 31302 )