Nowy środek transportu

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Stwora Sylwia
Data: 29-10-2012 r.

W przypadku, gdy sprowadzisz do Polski z terytorium innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej nowy samochód dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Reguluje to ustawa o VAT, w której funkcjonuje pojęcie nowego środka transportu.

Nowy środek transportu, czyli jaki

Art. 2 pkt 10 ustawy o VAT mianem nowego środka transportu określa:

  • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli przejechały nie więcej niż 6 tysięcy kilometrów albo od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy
  • pojazdy wodne o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące
  • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące.

Do tej kategorii można zaliczyć samochody osobowe, pojazdy, które docelowo mogą wozić dziesięć lub więcej osób, a także pojazdy przeznaczone do przewozu towarów. Do grupy należą również statki służący do transportu osób i towarów, statki rybackie, łodzie żaglowe wykorzystywane w celach wycieczkowych lub sportowych. Mianem nowego środka transportu może też zostać określony szybowiec, sterowiec, samolot, śmigłowiec, lokomotywa szynowa, rowery i motocykle posiadające silnik oraz wózki inwalidzkie motocyklowe.

Jak rozliczyć podatek od nowego pojazdu

W odniesieniu do nowych środków transportu, których obrót następuje w ramach wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązek podatku stosuje się bez względu na to, czy nabywa go osoba identyfikowana jako podatnik podatku od towarów i usług, czy osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT. Przedsiębiorca musi złożyć deklarację podatkową do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby swojej firmy lub miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od daty nabycia pojazdu, która określana jest w chwili, gdy wystawiona zostanie faktura VAT przez zagranicznego usługodawcę. Do formularza VAT-23 z informacją o nabytym środku transportu musisz dołączyć kopię faktury potwierdzanej zakup nowego pojazdu i dowód zapłaty.

Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego wydaje zaświadczenie, które potwierdza, że uiściłeś podatek z tytułu WNT nowego środka transportu. Jeśli jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT UE musisz złożyć w urzędzie skarbowym kwartalną informację podsumowującą, w której znajdą się dane o transakcji. Zasady rozliczania osoby prywatnej są identyczne jak w przypadku przedsiębiorcy z tym, że wykazuje ona podatek należny w deklaracji uproszczonej VAT-10. Nie ma natomiast obowiązku składania kwartalnej informacji podsumowującej.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Tagi: samochód, wnt

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31267 )
Array ( [docId] => 31267 )

Array ( [docId] => 31267 )