Odliczanie VAT od paliwa

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 22-04-2015 r.

Od 1 lipca 2015 r. traci moc przepis przejściowy wyłączający możliwość odliczania VAT przy nabywaniu paliwa do samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych.

Do końca czerwca 2015 r. obowiązuje tymczasowy przepis wyłączający, co do zasady, możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu:

  1. samochodów osobowych, oraz

  2. innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

  1. 1 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

  2. 2 - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

  3. 3 lub więcej - jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Z chwilą gdy przestanie obowiązywać przepis przejściowy, podatnicy uzyskają możliwość odliczania 50% podatku naliczonego przy nabywaniu paliw wykorzystywanych do napędu do wymienionych pojazdów samochodowych.

Przykład:

Podatnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) wykorzystuje samochód osobowy częściowo do celów działalności gospodarczej, częściowo do celów prywatnych. Do końca czerwca 2015 r. podatnik ten nie może odliczać VAT z faktur dokumentujących zakupy paliwa do tego samochodu. Zmieni się to z dniem 1 lipca 2015 r., od kiedy to podatnik będzie mógł odliczać 50% kwot podatku VAT wynikających z takich faktur.

Przykład:

Obecnie obowiązuje limit 50% odliczenia VAT na wszelkie wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem pojazdu samochodowego, z wyjątkiem wydatków na paliwo, których nie możemy odliczyć w ogóle i zaliczamy w kwocie brutto do kosztów uzyskania przychodu (co nie do końca jest prawidłowe, gdyż wykorzystując samochód w części na cele prywatne nie robimy tego w celu uzyskania przychodu lub zachowania jego źródła). Koniec okresu przejściowego spowoduje, że od lipca 2015 r. nasze odliczenie zwiększy się o odliczenie związane z paliwem, ale z zastosowaniem prewspółczynika. Innymi słowy, wykorzystując teoretycznie pojazd w połowie na cele prywatne odliczymy 25% VAT od paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych, a jednocześnie kwotę netto możemy zaliczyć teoretycznie do kosztów. Pozostaje jednak niepewność, czy całą tę kwotę, czy 75% VAT również. Większość doktryny twierdzi, że tak, natomiast ostrożniejsi słusznie zauważają, że kwoty w tej części nie służą zachowaniu źródła przychodu lub jego uzyskaniu.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36988 )
Array ( [docId] => 36988 )

Array ( [docId] => 36988 )