Odliczanie VAT od wydatków pośrednich

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 28-06-2013 r.

Przedsiębiorcy ponoszący wydatki na przyszłą działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, mogą odliczyć VAT naliczony im przy tych zakupach. Związek tych wydatków z działalnością opodatkowaną może być pośredni.

Odliczeniu podlega jedynie podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług w takim zakresie, w jakim nabycie to jest związane ze sprzedażą opodatkowaną. Powstaje, więc pytanie o rodzaj tego powiązania. W odniesieniu do jego zakresu doktryna jednolicie przyjmuje, że prawo do odliczenie przysługuje także w przypadku, gdy związek pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną ma charakter pośredni.

Stanowisko to potwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 25 czerwca 2010 r. (III SA/Wa 499/10). Sąd uznał w nim, że określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego należy wiązać z towarami i usługami kupowanymi w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem chodzi tutaj o zakupy towarów, które przez podatnika w stanie przetworzonym lub nieprzetworzonym są odsprzedawane. Dotyczy to również towarów i usług, które służą wykonywaniu działalności, jednakże nie wchodzą bezpośrednio do substancji wytwarzanych przez podatnika np. różne wydatki kosztowe o charakterze ogólnym – najem pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, usługi biurowe, porządkowe itp.

 

Inaczej rzecz ujmując, wydatki te mają na celu generowanie sprzedaży opodatkowanej, a zatem w związku z tymi wydatkami podatnik ma prawo do określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT odliczenia podatku naliczonego.

Podobne stanowisko zaprezentował NSA w wyroku z 19 grudnia 2006 r. (I FSK 396/06), w którym uznał, że każdy związek – zarówno bezpośredni, jak i pośredni – ze sprzedażą opodatkowaną wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, powinien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług. Tylko wówczas, bowiem będzie możliwa jego realizacja.

Pośredni związek wydatków z działalnością opodatkowaną

Przykład: firma prowadzi dużych rozmiarów produkcję płytek ceramicznych. Ponieważ tego typu działalność generuje dużą ilość nieczystości, do ich utylizacji zatrudniła zewnętrzną firmę. Chociaż usługi zakupione od niej nie mają bezpośredniego związku z wykonywaną przez nią sprzedażą opodatkowaną, to jednak są one bezspornie związane z prowadzoną działalnością i w związku z tym naliczony przy ich nabyciu podatek może bez przeszkód odliczyć.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31410 )
Array ( [docId] => 31410 )