Odliczenie podatku VAT od nagród w konkursach

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 16-10-2012 r.

Firmy coraz częściej, celem uatrakcyjnienia sprzedaży, organizują różnego rodzaju konkursy. Powstaje wówczas pytanie, czy mogą dokonać odliczenia podatku VAT od nagród w tych konkursach?

Zgodnie z zasadą neutralności podatkowej w VAT, podatnik nie może faktycznie ponosić ciężaru tego podatku. Oznacza to, iż podatek ten nie powinien obciążać podatników - nabywców tych towarów i usług, którzy nie są ich ostatecznymi odbiorcami.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura VAT, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia przysługuje również wtedy, gdy związek jest pośredni.

Dlatego też uznać należy, że podatnikom przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od nabytych nagród.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w piśmie nr IPTPP1/443-722/11-4/MW, z 14 grudnia 2011 r., w którym czytamy: „(…) Wskazać należy, że w niniejszej sprawie warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, został spełniony, tj. występuje związek nabywanych towarów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabywaniem towarów przeznaczonych na nagrody.

Reasumując, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywaniem towarów przeznaczonych na nagrody, pod warunkiem niezaistnienia negatywnych przesłanek określonych w art. 88 ustawy (…)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31262 )
Array ( [docId] => 31262 )

Array ( [docId] => 31262 )