Odliczenie VAT od energii elektrycznej w szkole i stacji kontroli pojazdów

Kategoria: VAT i akcyza
Data: 22-01-2014 r.

Jeżeli energię elektryczną wykorzystuje szkoła do celów prowadzenia zajęć edukacyjnych niepodlegających VAT, jak również i dodatkowej działalności opodatkowanej (np. świadczenia usług), powinna przypisać konkretne wydatki do określonych rodzajów sprzedaży. Szkoła może oddzielnie obliczać ilość wykorzystanej energii i na tej podstawie dokładnie określać wartość VAT podlegającą odliczeniu.   

W sytuacji, gdy przy szkole (zarejestrowanym podatniku VAT) działa inny podmiot, np. stacja kontroli pojazdów, zachodzi konieczność oddzielnego obliczania należnego podatku VAT. Dzieje się tak w sytuacji, gdy stacja kontroli świadczy usługi okresowych przeglądów pojazdów. Usługi te opodatkowane są stawką 23% VAT.

Często podmioty działające przy jednostkach edukacyjnych posiadają działające podliczniki energii elektrycznej. Ale mimo to, dostawca prądu wystawia fakturę zbiorczą na energię właśnie na szkołę. Powstaje problem, w jaki sposób zaksięgować związane z prowadzonymi usługami operacje.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Jeżeli dany podmiot korzysta z towaru lub usługi zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niepodlegających VAT, powinien wyodrębnić kwoty podatku naliczonego, w stosunku do których ma prawo do odliczenia. Może też rozliczyć podatek naliczony proporcjonalnie, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT (ta opcja jest możliwa, jeśli podatnik nie jest w stanie podzielić podatku według wcześniejszej zasady).

Jeżeli energię wykorzystuje się zarówno do celów prowadzenia zajęć edukacyjnych niepodlegających VAT, jak i działalności stacji kontroli pojazdów, która jest opodatkowana, wówczas należy w pierwszej kolejności przypisać konkretne wydatki do określonych rodzajów sprzedaży. Skoro w części, gdzie wykonywane są czynności podlegające opodatkowaniu, zainstalowany jest podlicznik energii elektrycznej, szkoła ma możliwość wydzielenia z faktury zakupowej ilości zużytej energii. Może zatem dokładnie określić wartość VAT podlegającą odliczeniu.

Podstawą do odliczenia i zaksięgowania wszystkich operacji będzie wówczas faktura. Jednostka oświatowa nie musi przy tym tworzyć nowych dokumentów, wystarczy, że dołączy do faktury notatkę (protokół) dotyczącą zużycia energii w stacji kontroli pojazdów.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33576 )
Array ( [docId] => 33576 )

Array ( [docId] => 33576 )