Odliczenie VAT od napojów dla pracowników

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Styczyński Rafał
Data: 17-10-2012 r.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom napoje przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach. Przy zakupie ich naliczany jest co do zasady podatek VAT. Powstaje pytanie czy od wydatków na napoje dla pracowników można odliczyć podatek VAT?

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Pracodawca nie może w zamian za takie napoje i posiłki wypłacać pracownikom ekwiwalentu pieniężnego.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do odliczenia przysługuje również wtedy, gdy związek jest pośredni.

Dlatego też w sytuacji gdy działalność firmy podlega opodatkowaniu VAT, przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupu przekazywanych pracownikom napojów na zasadach ogólnych.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w piśmie nr IBPP1/443-152/1/EA, z 31 maja 2010 r., w którym czytamy:

„(…)Jak wynika z wniosku, wszystkie opisywane w stanie faktycznym przekazania napojów dokonywane są w związku z realizowanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi (a nie np. zwolnionymi lub tzw. działalnością mieszaną).

Mając na względzie ww. przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem ww. towarów, jeżeli istnieje związek pomiędzy zakupem a wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych i jednocześnie nie zachodzą ograniczenia tego prawa określone w art. 88 ustawy o VAT (...)”.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31263 )
Array ( [docId] => 31263 )