Przedsiębiorcy chcieliby odliczać VAT od okularów dla pracowników

Kategoria: VAT i akcyza
Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 01-03-2015 r.

Zrefundowanie pracownikowi kosztów zakupu okularów nie podlega VAT, ponieważ czynność przekazania określonej kwoty pieniężnej nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ministerstwo finansów wyjaśniło, skąd biorą się problemy z VAT od okularów dla pracowników.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze komputera. Taki obowiązek nakłada na pracodawców § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W interpelacji nr 29234 posłowie zwrócili uwagę na brak spójnych interpretacji organów podatkowych w kwestii odliczenia VAT przy zakupie okularów korekcyjnych dla pracowników. Poprosili więc ministra finansów o wyjaśnienie w tej sprawie.

Wcześniej organy podatkowe zgadzały się na odliczanie VAT od okularów kupionych dla pracowników. Warunkiem było to, aby faktura była wystawiona na pracodawcę, a nie na pracownika. Natomiast z ostatnich wyjaśnień organów podatkowych wynika, że przedsiębiorcy są pozbawieni możliwości odliczania VAT.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń wyjaśnił, że istotny z punktu widzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego u podatnika jest fakt wykorzystywania zakupionych towarów bądź usług w prowadzonej działalności. Dlatego ważne jest ustalenie, czy to pracodawca, czy pracownik posiada prawo do rozporządzania towarami jako właściciel.

Jeżeli prawo do rozporządzania towarem (okularami) jak właściciel przysługuje pracownikowi, pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku związanego z nabyciem okularów, niezależnie od tego, że są one wykorzystywane przez zatrudnionego również w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Z samego faktu wystawienia faktury na pracodawcę, jeśli pracodawca ten nie nabył faktycznie okularów (nie doszło do przeniesienia rozporządzania okularami jak właściciel pomiędzy zakładem optycznym a pracodawcą), nie można wywodzić prawa pracodawcy do odliczenia podatku wynikającego z faktury.

Źródło:

art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Sylwia Maliszewska, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36657 )
Array ( [docId] => 36657 )